2018 m. декабрь 19 d., Среда
Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Į pradžią

NEĮgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
          prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kodas 300121001,
Švitrigailos g. 11E,
03228 Vilnius,
tel.: (8 5) 233 3320,
faks.: (8 5) 233 2469,
el. p.: info@ndnt.lt
NEĮGALIOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS IR KEITIMAS


Asmenims, kuriems nustatomas darbingumo arba neįgalumo lygis, neįgaliojo pažymėjimus
pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. A1-280 „Dėl Neįgaliojo Pažymėjimo formų patvirtinimo“ patvirtintą formą išduoda ir keičia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –  NDNT) teritoriniai skyriai, kurie atlieka neįgalumo arba darbingumo lygio vertinimą.

 

PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

Neįgaliojo pažymėjimas asmeniui išduodamas (išsiunčiamas) kartu su NDNT teritorinio skyriaus sprendimu dėl neįgalumo arba darbingumo lygio nustatymo.

Neįgaliojo pažymėjimo pirmojoje pusėje nurodomas pažymėjimą išdavusio NDNT teritorinio skyriaus pavadinimas, pažymėjimo serija bei numeris.

Pažymėjimo antrojoje pusėje nurodoma:

 • pažymėjimo gavėjo vardas (vardai) ir pavardė;
 • pažymėjimo gavėjo asmens kodas;
 • darbingumo lygis arba neįgalumo lygis;
 • asmens darbingumas;
 • pažymėjimo išdavimo data;
 • pažymėjimo  galiojimo  data;
 • pažymėjimą  išdavusiojo asmens  vardo  raidė (vardų raidės), pavardė ir pareigos; 
 • pažymėjimo  antrojoje pusėje turi  būti priklijuota pažymėjimą gaunančio asmens nuotrauka, uždėtas NDNT teritorinio skyriaus antspaudas.

 

PAŽYMĖJIMŲ KEITIMAS

Neįgaliojo pažymėjimas keičiamas, jeigu:

 • pažymėjimo gavėjas pakeičia vardą (vardus), pavardę;
 • senasis pažymėjimas tapo netinkamas naudoti;
 • pažymėjime yra netikslių įrašų;
 • pažymėjimas prarandamas;
 • pratęsiamas  nustatyto  darbingumo  lygio  ar  neįgalumo  lygio  laikotarpis  arba  pasikeičia darbingumo lygis ar neįgalumo lygis;
 • pažymėjimas keičiamas, išduodant naują pažymėjimą.

 

Asmuo, norėdamas pasikeisti pažymėjimą, pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą pakeisti pažymėjimą, nurodant keitimo priežastį. Jei pažymėjimo gavėjas nepateikia senojo pažymėjimo, tai pažymėjimo gavėjo prašyme turi būti nurodyta priežastis (-ys), dėl kurios (-ių) nepateiktas senasis pažymėjimas;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą  (Lietuvos  Respublikos  piliečio  pasą,  Lietuvos Respublikos pasą, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje) arba nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją;
 • 3 x 4 cm dydžio nuotrauką. Nuotrauka gali būti spalvota arba nespalvota;
 • senąjį pažymėjimą.

 

Ką daryti praradus neįgaliojo pažymėjimą?

Asmuo, pametęs ar dėl kitų priežasčių praradęs neįgaliojo pažymėjimą, turi kreiptis į NDNT teritorinį skyrių pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą su raštišku prašymu išduoti dokumento dublikatą.

 

Asmuo, praradęs neįgaliojo pažymėjimą, gali kreiptis dėl jo dublikato išdavimo pateikdamas:

 • raštišką motyvuotą prašymą dėl dokumento dublikato išdavimo;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • 3x4 dydžio spalvotą arba nespalvotą nuotrauką.

 

Asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems yra nustatytas specialiųjų poreikių lygis, buvo nustatytas darbingumo lygis iki senatvės pensijos amžiaus arba turima invalidumo grupė (nustatyta neterminuotam laikui) yra prilyginama specialiųjų poreikių lygiui, neįgaliojo pažymėjimus išduoda  savivaldybių  administracijos  Socialinės  paramos  skyriai.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-21 15:22:27
Į viršų

Spausdinti


 
 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas
Naudojama Smartweb sistema