2014 m. balandžio 17 d., ketvirtadienis
Lietuviškai English Russian
Pritaikyta neįgaliesiems
Spausdinti
Į pradžią

NEĮgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
          prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kodas 300121001,
Švitrigailos g. 10,
03223 Vilnius,
tel.: 2333 320,
faks.: 2332 469,
el. p.: info@ndnt.lt
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2011-05-01
Iš viso: 694851
Šiandien: 14
Dabar: 2
 
Specialiųjų poreikių nustatymas


 SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO SCHEMA


Specialieji poreikiai - nustatomi ir teisės aktų nustatyta tvarka tenkinami asmenims, neatsižvelgiant į jų amžių, neįgalumo lygį ar darbingumo lygį. Specialieji poreikiai nustatomi vadovaujantis Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašu.

 

Teisę į specialiųjų poreikių nustatymą turi Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

 

Specialieji poreikiai nustatomi:

 • asmeniui dalyvaujant NDNT teritoriniame skyriuje. Tuo atveju, kai dėl funkcinių organizmo sutrikimų asmuo negali atvykti į NDNT, jis apžiūrimas namie ar ligoninėje, ar socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo nuolat gyvena;
 • asmeniui nedalyvaujant, kai iš pateiktų specialiesiems poreikiams nustatyti būtinų dokumentų nekyla abejonių dėl specialiųjų poreikių nustatymo.

 

NDNT teritoriniai skyriai per 15 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl: 
 • specialiųjų poreikių nustatymo.
 

Specialieji poreikiai:

 • specialusis nuolatinės slaugos poreikis (pažymos forma SP);
 • specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (pažymos forma SP);
 • specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis (pažymos forma SP);
 • specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis (pažymos forma SPA).

 Tuo atveju, kai asmuo raštu patvirtina, kad atsisako specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio vertinimo, šis specialusis poreikis nevertinamas ir sprendimas dėl jo nepriimamas.


Specialiųjų poreikių nustatymo terminai:

 • šešiems mėnesiams, kai pirmą kartą vertinami asmens iki 18 metų ir darbingo amžiaus asmens specialieji poreikiai ir prognozuojamas greitas sveikatos būklės bei savarankiškumo pasikeitimas;
 • vieneriems metams, kai pirmą kartą vertinami asmens specialieji poreikiai ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės bei savarankiškumo pasikeitimas per artimiausius 12 mėnesių;
 • dvejiems metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės bei savarankiškumo pasikeitimas per artimiausius 24 mėnesius;
 • trejiems metams, kai specialusis nuolatinės slaugos poreikis nustatomas senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims;
 • šešeriems metams, kai nustatomas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis;
 • neterminuotai, kai asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio pobūdžio.

 

Pakartotinis specialiųjų poreikių vertinimas atliekamas:

 • baigiantis nustatytam specialiųjų poreikių terminui;
 • pasikeitus asmens sveikatos būklei;
 • asmeniui ar tikslines kompensacijas mokančiai institucijai nesutinkant su NDNT teritorinio skyriaus priimtu sprendimu;
 • jeigu atlikus NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų patikrinimą paaiškėja, kad sprendimas priimtas nepagrįstai;
 • vykdant Ginčų komisijos sprendimą.

 

Tuo atveju, kai asmens specialieji poreikiai vertinami pakartotinai ir priimamas naujas sprendimas, anksčiau priimti sprendimai dėl specialiųjų poreikių nustatymo netenka galios, išskyrus atvejus:

 • kai sprendimas buvo priimtas dėl specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo. Šis sprendimas galioja iki jame nurodyto termino pabaigos;
 • kai priimamas naujas sprendimas dėl specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo, anksčiau priimti sprendimai dėl specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio ir (ar) specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo galioja iki juose nurodyto termino pabaigos.

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2014-03-10 08:20:43
Į viršų

Spausdinti
  INFORMACIJA TELEFONU:
(8 5) 233 33 20

Plačiau
Elektroninės paslaugos
Išankstinė registracija
NDNT ATLIKTA ANALIZĖ "DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO PAPLITIMAS LIETUVOS SAVIVALDYBĖSE"
NDNT SKYRIŲ
APTARNAUJAMOS
TERITORIJOS
APTARNAVIMO TVARKA
PAMESTI IR NEGALIOJANTYS DOKUMENTAI
NDNT IŠDUOTŲ DOKUMENTŲ KEITIMAS ASMENIMS, KURIEMS NUO 2012 M. SAUSIO 1 D. DIDINAMAS SENATVĖS PENSINIS AMŽIUS
INTRANETAS
Naujienų prenumerata


 
 

2010.Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas
Naudojama Smartweb sistema