2017 m. sausio 25 d., trečiadienis
Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Į pradžią

NEĮgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
          prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kodas 300121001,
Švitrigailos g. 11E,
03228 Vilnius,
tel.: (8 5) 233 3320,
faks.: (8 5) 233 2469,
el. p.: info@ndnt.lt
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2011-05-01
Iš viso: 1606847
Šiandien: 477
Dabar: 12
 
Naujienos ir įvykiai
 
2017-01-16 Negalios nustatymas – bendras Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ir gydymo įstaigų reikalas

Pastarosiomis dienomis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko susitikimai su neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis, atstovaujančiomis sutrikusio intelekto, psichikos arba judėjimo ir apsitarnavimo negalią turinčius asmenis bei jų artimuosius, atstovais. Per pasitarimą negalios nustatyme ir neįgaliųjų integracijoje dalyvaujančios institucijos – Socialinės apsaugo ir darbo bei sveikatos apsaugos ministerijos bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) su neįgaliųjų organizacijomis aptarė, kokių problemų ir klausimų kyla nustatant asmenų darbingumo lygį.

Šiuo metu galiojanti negalios nustatymo sistema yra orientuota ne tik į medicininį asmens organizmo funkcijų įvertinimą, bet ir į socialinį faktorių, t. y. asmens galimybę dirbti, gebėjimą dalyvauti kasdieniame fiziniame, socialiniame gyvenime ir kt. Neįgalieji pasitarimo metu kėlė klausimus apie socialinį faktorių įvertinančio asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyno pildymą, kokią įtaką jo atsakymai padaro bendram darbingumo lygiui. Neįgaliųjų organizacijų atstovai išsakė nuomonę, kad šiuo metu unifikuotas klausimynas turėtų būti skirtingas fizinę ir proto ar psichikos negalią turintiems asmenims. Susirinkusieji taip pat diskutavo apie asmens savarankiškumo įvertinimą pagal Barthel indeksą, kai nustatomi asmens specialieji nuolatinės pagalbos (priežiūros) arba slaugos poreikiai, ar yra galimybė jį pakeisti kita, tikslesne, asmens savarankiškumo įvertinimo metodika. NDNT direktorius M. Žymantas neįgaliesiems paaiškino, kad „kol kas kitos patvirtintos alternatyvios Barthel metodikos Lietuvoje nėra, o esamas asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas prieš keletą metų yra parengtas atsižvelgiant į Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas. Jis, žinome, nėra idealus ir kelia daug diskusijų, todėl analizuojame, kaip jį patobulinti, kad kiekvieno žmogaus socialiniai faktoriai, darantys įtaką jo darbingumo lygiui, būtų įvertinami dar individualiau ir objektyviau“.

NDNT direktorius neįgaliuosius atstovaujančias draugijas taip pat informavo apie galimybę specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį nustatyti visam laikui, kai asmens negalia yra nekintančio pobūdžio.


Skaityti toliau >
2016-12-22 Gebėjimas tinkamai bendrauti yra darbuotojo profesionalumo dalis

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT), siekdama būti profesionali ir nuolat atsinaujinanti institucija, didelį dėmesį skiria ne tik į teisėtą ir teisingą negalios nustatymą, bet ir klientų aptarnavimo kokybei.

Didžioji NDNT klientų dalis –žmonės, turintys negalią, todėl dažnai psichologiškai ar socialiai pažeidžiami. Todėl NDNT specialistai turi mokėti ir atpažinti faktorius, pagal kuriuos reikia pasirinkti tinkamo bendravimo, kartais – konflikto prevencijos ar sudėtingos situacijos suvaldymo būdą. Tokiems gebėjimams gilinti NDNT antrojoje gruodžio pusėje organizavo mokymus „Bendravimas su klientais. Sudėtingų situacijų sprendimų būdai“. Mokymuose dalyvavo 90 darbuotojų iš visų NDNT teritorinių skyrių.


Skaityti toliau >
2016-11-04 Kiekvienas turi žinoti savo kompetencijos ir atsakomybės ribas

NDNT pastaruoju metu siekia susitikti su kuo daugiau šalies gydymo įstaigų, kad aptartų, kaip turėtų būti kokybiškai parengtas siuntimas į NDNT ir prie jo pridėti medicininiai dokumentai, būtų išvengta galimų neatitikimų tarp dokumentuose pateiktos informacijos ir objektyvios asmens sveikatos būklės, o negalia būtų nustatyta per įmanomai trumpiausią laiką ir objektyviai. Tokie susitikimai tapo ypač aktualūs sveikatos bei socialinės apsaugos ir darbo ministrams šių metų vidury pasirašius įsakymą, kuriuo NDNT  direktoriui suteikta teisė kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą dėl gydytojo licencijos sustabdymo, jei bus nustatyta, kad  gydytojas NDNT pateikė neteisingus, neobjektyvius medicininius duomenis.

Pastarąją savaitę pranešimus minėtomis temomis gydytojams skaitė  NDNT direktorius Manfredas Žymantas (konferencijoje „Vidaus ligų ir sindromų diagnostikos bei gydymo taktika 2016 metais. Rudens sesija“ Vilniuje)  ir Vilniaus II teritorinio skyriaus vedėja Daiva Valadkevičienė (konferencijoje „Diagnostikos ir gydymo naujovės bendrosios praktikos gydytojo darbe“ Marijampolėje). Pranešėjai konferencijų dalyviams pristatė pagrindines negalios nustatymo nuostatas, teisinį jų reglamentavimą, tinkamai siuntimo į NDNT ir kitų medicininių dokumentų vaidmenį nustatant negalią, asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir NDNT kompetencijos ir atsakomybės ribas, prevencines priemones, kurių imasi NDNT, kad būtų išvengta galimų neobjektyvių sprendimų. „Jei siuntimas bus parengtas objektyviai, juose esantys medicininiai duomenys bus pateikti aiškiai, objektyviai ir „nepagražinti“, negaišime vieni kitų laiko susirašinėdami ir tikslindami juose pateiktus duomenis, nereikės papildomų tretinio lygio paslaugas teikiančių gydytojų konsultacijų, o žmogus gaus objektyvų, aiškų ir greitą sprendimą dėl negalios. Dauguma gydytojų siuntimus rengia sąžiningai, tačiau pasitaiko sistemingai „klystančių“, štai tokių piktnaudžiavimo atvejų netoleruosime ir pasinaudosime ministrų suteikta teise. Pabrėžiu, kad tą darysime labai atsakingai ir motyvuotai. Atitinkamai kartelę keliame ir sau“, – sakė M. Žymantas


Skaityti toliau >
2016-10-25 Specialiųjų poreikių terminai vėl bus nustatomi

Įsigaliojo Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 24 straipsnio pakeitimas, kuriuo apibrėžti specialiųjų poreikių nustatymo terminai.

Įsigaliojus šiam pakeitimui, asmenims, kuriems nuo šių metų liepos 7 d. specialiųjų poreikių terminas laikinai nebuvo nustatomas, NDNT jį per šešis mėnesius nustatys,  o po to per penkias dienas raštu informuos tiek asmenį, tiek išmokas mokančias institucijas. Termino pradžia bus skaičiuojama nuo specialiųjų poreikių nustatymo dienos.

Asmeniui dėl to į NDNT atvykti arba pateikti papildomų dokumentų nereikia.

Specialiųjų poreikių termino NDNT laikinai nenustatė atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, kuriuo pripažinta, kad Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo, kurį patvirtino socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministrai, 25 punktas neatitinka konstitucinio teisinės valstybės principo. Šiuo punktu buvo nurodoma, kokiam terminui ir kokiu atveju nustatomi specialieji poreikiai, tačiau terminų nustatymas turėjo būti įtvirtintas ne vien tvarkos apraše, bet visų pirma Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme.

Specialieji poreikiai gali būti nustatomi:

šešiems mėnesiams, kai specialieji poreikiai vertinami pirmą kartą ir prognozuojamas greitas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens savarankiškumui, per artimiausius 6 mėnesius;

vieniems metams, kai specialieji poreikiai vertinami pirmą kartą ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens savarankiškumui, per artimiausius 12 mėnesių;

dvejiems metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens savarankiškumui, per artimiausius 24 mėnesius;

šešiems metams, kai vertinamas lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ir prognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas per artimiausius 72 mėnesius;

neterminuotai, kai asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintančio pobūdžio.


Skaityti toliau >
2016-10-22 Tarptautiniai auditoriai teigiamai įvertino Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos kokybės vadybos sistemą

Spalio 21 d. tarptautinės įmonės DNV. GL- Business Assurance Lietuva auditoriai pateikė periodinio Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje (NDNT)  įdiegtos kokybės vadybos sistemos atitikimo tarptautinį standartą ISO 9001:2008 audito ataskaitą. Auditoriai nenustatė jokių neatitikčių ir pastabų nepateikė, rekomenduotos tik kai kurios veiklos ir vadybos sistemos gerinimo galimybės. Ataskaitoje kaip teigiamas veiklos požymis įvardytas NDNT aktyvumas atsakingoms institucijoms teikiant pasiūlymus dėl negalios vertinimo sistemos tobulinimo, vadovybės pastangos teikti visuomenei visapusišką informaciją apie NDNT veiklą, dėmesys personalo kompetencijos kėlimui.

Siekiant teikti aukščiausios kokybės paslaugas, užtikrinant klientų, darbuotojų ir visuomenės pasitenkinimą, kokybės vadybos sistema NDNT  įdiegta ir pagal ISO 9001:2008 kokybės vadybos standartą sertifikuota 2011 m. 


Skaityti toliau >
2016-10-03 KAZLŲ RŪDOS GYVENTOJUS NUO SPALIO 1 D. APTARNAUJA KAUNO TERITORINIAI SKYRIAI

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymu  nuo š. m. spalio 1 d. asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą Kazlų Rūdos savivaldybėje, aptarnauja ne NDNT Marijampolės, o Kauno teritoriniai skyriai (Savanorių pr. 118, Kaunas, tel. (8 3 7) 314 177, el. p. dokregkaunas@ndnt.lt).


Skaityti toliau >
2016-09-15 Atsakomybę už sprendimą dėl negalios turi prisiimti visos pusės

Šią savaitę Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktorius (NDNT) Manfredas Žymantas ir direktoriaus pavaduotojas Alvidas Garšva Plungės rajono ir Klaipėdos miesto savivaldybėse susitiko su šių savivaldybių gydytojais ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovais aptarti kokybiškai parengto siuntimo į NDNT įtaką objektyviam negalios nustatymui.

NDNT sprendimą dėl negalios pagal nustatytus kriterijus priima remdamasi gydančio gydytojo parengtu siuntimu ir prie jo pridėtais medicininiais dokumentais bei įvertinusi socialinius faktorius. Taigi sprendimas dėl negalios tiesiogiai priklauso nuo siuntime pateiktos informacijos.

Nors NDNT pati neturi įgaliojimų tirti žmogaus sveikatos arba diagnozuoti, joje dirba ir vertinimus atlieka medicininį išsilavinimą turintys specialistai – gydytojai. Jiems nustačius, kad tarnybai pateikta informacija netiksli, neišsami, NDNT gydymo įstaigoms siunčia papildomus paklausimus. Jeigu ji yra prieštaringa arba neatitinka objektyvios tikrovės, prašoma pateikti tretinio lygio paslaugas teikiančio specialisto konsultacijos išvadą. M. Žymantas per pasitarimą aptarė, kaip turėtų būti pildomi siuntimai, kad NDNT į gydymo įstaigas siųsti papildomų paklausimų nereikėtų, nes taip gaištamas tiek gydytojų, tiek NDNT specialistų laikas, klientas siunčiamas pas tretinio lygio paslaugas teikiančius specialistus, o todėl laiku negauna kokybiškos paslaugos.

Kalbant apie atsakomybes, pabrėžta, kad negalia yra ir medicininis, ir socialinis reiškinys, todėl ją nustatant svarbus kokybiškas visų specialistų darbas ir jiems taikoma vienoda atsakomybė – šeimos gydytojui – už teisingo siuntimo parengimą, gydytojui konsultantui – už objektyvią konsultacijos išvadą, NDNT specialisto – už teisingai priimtą sprendimą dėl negalios.

Didelio dėmesio susitikimo metu sulaukė šių metų vidury sveikatos apsaugos bei socialinės apsaugos ir darbo ministrų įsakymu sugriežtina gydytojų atsakomybė už tarnybai pateikiamus neteisingus, neobjektyvius duomenis. Nustačius, kad pateikti neteisingi medicininiai duomenys, NDNT direktoriui suteikta teisė kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą dėl juos pateikusio gydytojo licencijos sustabdymo.

„Aš nekalbu apie vienkartines dėl žmogiškojo faktoriaus kartais padaromas klaidas. Dauguma gydytojų siuntimus rengia tikrai sąžiningai, tačiau, kaip bebūtų apmaudu, pasitaiko ir sistemingai „klystančių“. Štai tokių piktnaudžiavimo atvejų netoleruosime. Naujojo įsakymo tikslas – ne bausti. Tai turėtų būti labiau prevencinė priemonė. Dirbkime visi vienodai sąžiningai ir jokių problemų nekils“, – sakė M. Žymantas.


Skaityti toliau >
 
Naujienų archyvas
Spausdinti
Naujienų prenumerata


 
 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas
Naudojama Smartweb sistema