2017 m. spalio 18 d., trečiadienis
Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Į pradžią

NEĮgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
          prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kodas 300121001,
Švitrigailos g. 11E,
03228 Vilnius,
tel.: (8 5) 233 3320,
faks.: (8 5) 233 2469,
el. p.: info@ndnt.lt
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2011-05-01
Iš viso: 2089184
Šiandien: 55
Dabar: 21
 
Naujienos ir įvykiai
 
2017-10-04 Tęsiame bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą

Rugsėjo 26 d. NDNT pradėjo pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su nevyriausybinėmis neįgaliųjų organizacijomis. Šiandien pasirašyta aštuntoji – su Lietuvos žmonių su negalia orientavimosi sporto ir turizmo asociacija.


Skaityti toliau >
2017-09-28  Kolegialus neįgaliųjų organizacijų ir NDNT darbas – konstruktyviau sprendžiami negalios nustatymo klausimai

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba neįgaliųjų organizacijas yra pakvietusi sudaryti bendradarbiavimo sutartis. Šiandien, rugsėjo 28 d., jų pasirašyti atvyko Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacijos ir Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrijos „Giedra“ vadovai. Rugsėjo 26 d. bendradarbiavimo sutartys pasirašytos su Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga, Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija, Lietuvos kurčiųjų sporto komitetu, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ ir Lietuvos diabeto asociacija.

Sutartimis šalys įsipareigojo rengti bendrus projektus, renginius, dalyvauti bendrose darbo grupėse, keistis informacija, vieni kitiems teikti konsultacijas. Kad negalios nustatymo sistema ir procedūros visiems būtų aiškios ir skaidrios, sutartyje numatyta galimybė ją pasirašiusių neįgaliųjų organizacijų atstovams stebėtojų teisėmis dalyvauti NDNT teritoriniams skyriams atliekant asmens neįgalumo, darbingumo lygio ar specialiųjų poreikių vertinimą (jeigu asmuo, kurio negalios vertinimas bus atliekamas, pateiks raštišką sutikimą dėl atstovo dalyvavimo).  Minėtų organizacijų atstovai stebėtojų teisėmis taip pat galės dalyvauti ir priėmimo konkursuose į NDNT teritorinių skyrių valstybės tarnautojų pareigas.

 Glaudesnis neįgaliųjų organizacijų ir NDNT bendradarbiavimas leis kolegialiai ir konstruktyviai spręsti negalios nustatymo klausimus. 


Skaityti toliau >
2017-09-28 Apie korupcijos prevenciją žinosime daugiau

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT) siekia, kad jos veikla būtų nešališka ir skaidri, kad nustatant negalią būtų užkardytos galimos neteisėtos veikos. Todėl rugsėjis buvo skirtas NDNT darbuotojų mokymams, skirtiems korupcijos prevencijai. Mokymus, kurie vyko Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje, vedė atitinkamų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos valdybų atstovai. 

 

Skaityti toliau >
2017-09-26 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba neįgaliųjų organizacijas pakvietė pasirašyti bendradarbiavimo sutartis.

Šiandien, rugsėjo 26 d.,  NDNT direktorius Manfredas Žymantas jas pasirašė su Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjungos, Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos, Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ ir Lietuvos diabeto asociacijos vadovais.

Sutartimis šalys įsipareigojo ne tik rengti bendrus projektus, renginius, dalyvauti bendrose darbo grupėse, keistis informacija, vieni kitiems teikti konsultacijas. Sutartis numato galimybę ir ją pasirašiusių neįgaliųjų organizacijų atstovams stebėtojų teisėmis dalyvauti NDNT teritoriniams skyriams atliekant asmens neįgalumo, darbingumo lygio ar specialiųjų poreikių vertinimą, (jeigu asmuo, kurio negalios vertinimas bus atliekamas, pateiks raštišką sutikimą dėl atstovo dalyvavimo) ar NDNT priėmimo į valstybės tarnybą konkursų komisijų darbe organizuojamuose konkursuose į NDNT teritorinių skyrių laisvas valstybės tarnautojų pareigas.

Tokiu bendradarbiavimu NDNT siekia, kad negalios nustatymo sistema ir procedūros visiems būtų aiškios ir skaidrios.

   

Skaityti toliau >
2017-09-20 Tarptautinėje konferencijoje susidomėta Lietuvoje taikomu negalios nustatymo modeliu

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktorius Manfredas Žymantas ir direktoriaus pavaduotojas Alvidas Garšva Minske, Baltarusijos Respublikoje, dalyvavo tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Aktualios medicininės ekspertizės ir reabilitacijos problemos“. Ją organizavo Baltarusijos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos VĮ Respublikinis mokslinis-praktinis medicininės ekspertizės ir reabilitacijos centras.

Konferencijos metu M. Žymantas perskaitė pranešimą apie Lietuvoje taikomą negalios nustatymo sistemą, didesnį dėmesį skirdamas vaikų neįgalumo nustatymui. Konferencijos dalyvių iš Baltarusijos, Latvijos, Rusijos, Kazachstano, Kirgizijos ir Ukrainos susidomėjimą sukėlė tai, kad vertinant vaikų neįgalumą nuo 2012 m. vietoj medicininio modelio,  remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijomis ir Europos šalių patirtimi, pradėtas taikyti biopsichosocialinis modelis. Jis paremtas minėtos PSO  priimtos Tarptautinės funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacijos“ nuostatomis, kai vertinami ne tik susirgimai, bet ir jų sukelti organizmo funkcijų sutrikimai, psichosocialiniai faktoriai – gebėjimas dalyvauti kasdieniame fiziniame, socialiniame ir ugdomajame gyvenime, atsižvelgiant į amžiaus grupę.


Skaityti toliau >
2017-09-05 Tarptautiniai auditoriai NDNT vadybos sistemą įvertino kaip rezultatyvią ir atitinkančią reikalavimus

Rugsėjo 5 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT) gavo tarptautinės įmonės DNV. GL- Business Assurance Lietuva NDNT įdiegtos kokybės vadybos sistemos atitikimo tarptautiniam standartui ISO 9001:2015 persertifikavimo audito ataskaitą.

Rugpjūčio 14–17 d.  auditoriai tikrino, kaip NDNT užtikrinamas atitikimas naujiems vadybos standarto ISO 9001:2015 reikalavimams, vertino vadybos sistemos veiksmingumą, siekiant užtikrinti NDNT pajėgumą pasiekti nustatytus tikslus ir atitikti taikytinus teisinius, norminius ir sutartinius reikalavimus.

Ataskaitoje auditoriai neatitikčių nepateikė. Joje yra tik keletas pastebėjimų ir pasiūlymų dėl NDNT veiklos ir vadybos sistemos gerinimo. Kaip teigiamas požymis ataskaitoje įvardyta išsamiai parengta NDNT Kokybės vadybos sistemos, kokybės ir kokybės tikslų įgyvendinimo ataskaita, tinkamas teritorinių skyrių vadovų dėmesys vadybos sistemos rezultatyvumui, NDNT vadovų pastangos užtikrinti vadybos sistemos tęstinumą, dėmesys veiklos valdymo tobulinimui ir teikiamų paslaugų gerinimui.

Siekiant teikti aukščiausios kokybės paslaugas, užtikrinant klientų, darbuotojų ir visuomenės pasitenkinimą, kokybės vadybos sistema NDNT įsidiegta ir pagal ISO 9001:2008 kokybės vadybos standartą sertifikuota 2011 m. Sertifikavimo apimtis – neįgalumo ir darbingumo lygių, bendro pirminio specialiųjų poreikių ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio  nustatymo ir kitų paslaugų, susijusių su negalia, teikimas ir metodinės veiklos vykdymas.


Skaityti toliau >
2017-08-31 Bus tobulinama darbingumo lygio nustatymo tvarka

Rugpjūčio 30 d. NDNT vadovai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje dalyvavo darbo grupės Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašui ir darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašui tobulinti pasitarime.

Darbo grupė aptarė, kaip šiuo metu veikia NDNT priimamų sprendimų dėl negalios kontrolės mechanizmas ir kaip dar labiau didinti ne tik NDNT specialistų, bet ir siuntimus į NDNT ir kitus medicininius dokumentus rengiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų atsakomybę už juose pateiktos informacijos teisingumą. Kadangi bazinio darbingumo lygio, t. y. medicininiai kriterijai, buvo sudaryti 2005 m. ir nuo tada tobulinti tik kai kurie iš jų, sutarta, kad iki šių metų pabaigos jie bus iš esmės peržiūrėti ir parengtas jų pakeitimo projektas.

Per pasitarimą taip pat diskutuota apie galimybę neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų atstovams stebėtojų teisėmis dalyvauti NDNT teritoriniams skyriams atliekant neįgalumo ir darbingumo lygių ar specialiųjų poreikių vertinimus, jeigu vertinamas asmuo to pageidaus ar sutiks. 


Skaityti toliau >
2017-08-23 Rugsėjį NDNT skirs korupcijos prevencijos mokymams

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba siekia, kad visi jos priimami sprendimai būtų objektyvūs, todėl NDNT daug dėmesio skiria tam, kad nustatant negalią būtų užkardytos galimos neteisėtos veikos.

Šį rugsėjį NDNT, siekdama korupcijos prevencijos, organizuoja mokymus, per kuriuos visų teritorinių skyrių darbuotojams bus priminta, kokia veika yra laikoma korupcine, kada ji tampa baudžiamuoju nusikaltimu, kokia yra už tokio pobūdžio nusikaltimus atsakomybė ir taikomos bausmės.  

Mokymus, kurie vyks Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio teritoriniuose skyriuose, ves Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai.


Skaityti toliau >
2017-06-28 Latviai, kuriantys naują vaikų negalios nustatymo modelį, Lietuvą pasirinko kaip pavyzdį

Birželio 26–27 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje (NDNT) lankėsi Latvijos Respublikos valstybinės sveikatos ir darbingumo nustatymo medicininės komisijos delegacija.

Latvijos kolegos pradėjo vykdyti Europos socialinio fondo  projektą „Vaikų negalios nustatymo sistemos tobulinimas“, kurio tikslas – vertinant vaikų negalią pradėti taikyti Tarptautinės funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacijos (TFK) nuostatas. Projekto vykdytojai atvyko į NDNT susipažinti su Lietuvos vaikų neįgalumo nustatymo modeliu, nes TFK nuostatos čia taikomos nuo 2012 m. Kitaip sakant, Lietuvoje nustatant vaikų neįgalumą vertinama ne tik jų sveikata (medicininiai kriterijai), bet ir gebėjimas dalyvauti kasdieniame fiziniame, socialiniame ir udomajame gyvenime, atsižvelgiant į amžiaus grupes. Taip palaipsniui pereinama nuo medicininio prie biopsichosocialinio neįgalumo vertinimo modelio, kuris taikomas didžiojoje Europos dalyje. Išvykdami kolegos latviai pasidžiaugė, kad šioje srityje Lietuva yra nemažai pasiekusi ir pažadėjo NDNT pakviesti įvertinti tarpinių jų projekto veiklų.


Skaityti toliau >
2017-06-23 Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimas – ir NDNT siekiamybė

Birželio 22 d. baigėsi Neįgalumo ir darbingumo tarnybos (NDNT) darbuotojams organizuotų mokymų "Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos pagrindiniai principai“ ciklas.

Neįgaliųjų teisių konvenciją Lietuva ratifikavo 2010 m., tuo įsipareigodama skatinti ir užtikrinti visų negalią turinčių asmenų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, skatinti pagarbą jų prigimtiniam orumui.

NDNT yra pirmoji valstybinė įstaiga, nuo kurios prasideda negalią turinčio žmogaus integracija, todėl joje didelis dėmesys skiriamas tam, kad toks žmogus čia jaustųsi oriai. Minėti mokymai buvo skirti, kad tarnybos darbuotojai dar kartą susipažintų su Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatomis ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto 2016 m. baigiamosiomis pastabomis dėl šios konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje. Paskaitas apie šių dokumentų įgyvendinimo aktualijas Lietuvoje skaitė Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto narys prof. Jonas Ruškus ir Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentė Dovilė Juodkaitė.


Skaityti toliau >
2017-05-26 Asmeninio asistento paslaugos – kaip jos nustatomos ir įgyvendinamos praktiškai?

Gegužės 25 d. NDNT direktorius Manfredas Žymantas ir direktoriaus pavaduotojas Alvidas Garšva lankėsi Latvijos Respublikos valstybinės medicininės sveikatos ir darbingumo ekspertizės komisijoje.

Vizito metu NDNT vadovai susipažino su Latvijoje veikiančia asmeninio asistento paslaugų poreikio nustatymo sistema asmenims, turintiems negalią. Apie asmeninio asistento skyrimo galimybę neįgaliesiems diskutuojama ir Lietuvoje.

Latvijos valstybinės medicininės sveikatos ir darbingumo ekspertizės komisija pristatė asmeninio asistento poreikio nustatymo teisinę bazę, praktinius jo nustatymo klausimus, taip pat papasakojo, kaip sistema veikia minėtą poreikį jau nustačius, t. y. kokia yra asmeninio asistento praktinė veikla ir atskaitomybė.

NDNT vadovai latviams pristatė Lietuvos negalios nustatymo sistemos aktualijas, didesnį dėmesį skiriant vaikų negalios nustatymui, nes Latvija į negalios nustatymo sistemą rengiasi diegti Tarptautinės funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacijos nuostatas, kurios Lietuvoje jau taikomos. Su šių nuostatų diegimo ir įgyvendinimo praktika susipažinti išsamiau Latvijos Respublikos valstybinės medicininės sveikatos ir darbingumo ekspertizės komisijos atstovai šią vasarą ketina atvykti į NDNT.


Skaityti toliau >
 
Naujienų archyvas
Spausdinti
Naujienų prenumerata


 
 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas
Naudojama Smartweb sistema