2014 m. rugsėjo 20 d., šeštadienis
Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Į pradžią

NEĮgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
          prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kodas 300121001,
Švitrigailos g. 10,
03223 Vilnius,
tel.: 2333 320,
faks.: 2332 469,
el. p.: info@ndnt.lt
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2011-05-01
Iš viso: 806120
Šiandien: 50
Dabar: 5
 
Naujienos ir įvykiai
 
2014-09-15 Azerbaidžaniečiai domisi negalios nustatymu Lietuvoje

 

 

NDNT vizitą pradėjo Azerbaidžano Respublikos delegacija, vadovaujama Azerbaidžano Respublikos darbo ir socialinės gyventojų apsaugos viceministro Natigo Mamadovo.

Svečiai į Lietuvą susipažinti su negalios nustatymo sistema ir neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais atvyko pagal Dvynių projektą „Parama Azerbaidžano socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tobulinant medicininę – socialinę asmenų su negalia reabilitacijos sistemą“, finansuojamą ES lėšomis.


Skaityti toliau >
2014-09-10 NDNT siekia efektyvesnio bendradarbiavimo

 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (toliau – NDNT) direktoriaus pavaduotojas Alvidas Garšva, Vilniaus  teritorinių skyrių vedėjai bei Metodikos ir informatikos skyriaus atstovai susitiko su Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų ir Socialinės paramos skyriaus bei Socialinės paramos centro atstovais.

NDNT veiklos sritys (neįgalumo, darbingumo lygio, pirminių specialiųjų poreikių nustatymas) tiesiogiai susijusios su minėtų savivaldybės padalinių teikiamomis finansinėmis pagalbos priemonėmis, specialiųjų poreikių lygio nustatymu, socialinių paslaugų teikimu.

Pasitarimo dalyviai aptarė kylančias problemas institucijoms keičiantis elektroniniais duomenimis, galimybes dar labiau sumažinti asmenų su negalia administracinę naštą, numatė informacijos sklaidos būdus neįgaliesiems apie minėtų įstaigų veiklą ir teikiamas paslaugas.

NDNT ir savivaldybės atstovai susitarė dėl tolesnio bendradarbiavimo.


Skaityti toliau >
2014-09-03 NDNT kokybės vadybos sistema atitinka ISO reikalavimus

 

2014 m. rugpjūčio 26 d. tarptautinė sertifikavimo įmonė UAB „ DET Norske veritas“ atliko Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje (toliau – NDNT ) įdiegtos kokybės vadybos sistemos, atitinkančios standarto ISO 9001:2008 reikalavimus, persertifikavimo auditą. Sertifikavimo apimtis - neįgalumo lygio, darbingumo lygio, bendro pirminio specialiųjų poreikių, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo ir kitų paslaugų, susijusių su negalia teikimas ir metodinės veiklos vykdymas.

Pagrindinės audito dėmesio sritys buvo NDNT vykdomos metodinės veiklos ir neatitikčių valdymo efektyvumas. Auditoriai NDNT įdiegtoje vadybos sistemoje neatitikčių nenustatė –ji atitinka standarto reikalavimus ir NDNT procedūras. NDNT išduotas tai patvirtinantis sertifikatas, kuris galioja iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.


Skaityti toliau >
2014-07-24 Kuo skiriasi neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė nuo ženklo „Neįgalusis“?

 

Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė ir ženklas „Neįgalusis“ dažnai painiojami. Tačiau tiek jų įgijimo, tiek naudojimo sąlygos ir suteikiamos teisės skiriasi.

Kam gali būti išduota neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė ir skiriamasis ženklas „Neįgalusis“ atitinkamai nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintas Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintas Asmenų, turinčių teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, nustatymo ir dokumento, patvirtinančio teisę naudoti ženklą „Neįgalusis“, išdavimo tvarkos aprašas. Jų naudojimo tvarką reguliuoja Kelių eismo taisyklės.


Skaityti toliau >
2014-06-30 Nustatant darbingumo lygį – dėmesys socialiniams faktoriams

 

Nuo š. m. liepos 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinto Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo pakeitimai.

Nuo šios datos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (toliau – NDNT), nustatydama asmens darbingumo lygį, vertins medicininius, t. y. bazinį darbingumą, ir asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijus. Pagal šią tvarką dėmesys bus skiriamas socialiniams faktoriams, darantiems įtaką darbingumo lygiui. Taip nuo medicininio darbingumo lygio vertinimo modelio Lietuvoje pereinama prie biopsichosocialinio, kai vertinant negalią atsižvelgiama ne tik į sveikatos ir organizmo funkcijų sutrikimus, bet ir aplinkos sąlygas, socialinius veiksnius, kurie riboja asmens veiklą ir dalyvumą.

Asmens veiklą ir gebėjimą dalyvauti nustatant darbingumo lygį vertins NDNT specialistai jam atvykus. Atsižvelgiant į dokumentus ir pateiktą informaciją, bus įvertintos aplinkybės, susijusios su profesine veikla ir aplinkos prieinamumu (amžius, profesinė kvalifikacija, darbo patirtis ir darbo įgūdžiai, fizinės, darbo ir informacinės aplinkos pritaikymas) bei asmens veikla ir gebėjimas dalyvauti (mobilumas, pažinimas, bendravimas, savarankiškumas (savipriežiūra), kasdienė veikla). Asmenų, kurių bazinis darbingumas yra 0–15 proc., arba jie mokosi ir yra iki 26 m. amžiaus, veikla ir gebėjimas dalyvauti nebus vertinamas.

Patobulinta vertinimo tvarka leis išsamiau ir objektyviau įvertinti kiekvieno asmens darbingumo lygį.


Skaityti toliau >
2014-05-19 NDNT direktorius Zdislavas Skvarciany dalyvavo ekspertų misijoje Azerbaidžane

 

Gegužės 19-23 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktorius dr. Zdislavas Skvarciany Baku, Azerbaidžano Respublikoje, dalyvavo vykdomoje ekspertų misijoje pagal 2014–2015 m. Europos Komisijos Techninės pagalbos ir informacijos mainų priemonę (Dvynių projektas „Parama Azerbaidžano socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tobulinant medicininę – socialinę asmenų su negalia reabilitacijos sistemą“).

Šiuo metu Azerbaidžanas negalios nustatymo srityje vykdo plataus profilio reformą. Dr. Z. Skvarciany kartu su ekspertais iš Prancūzijos ir Vokietijos teikė konstruktyvias konsultacijas šios srities specialistams.


Skaityti toliau >
2014-05-15 Organizuojami mokymai gydytojams, rengiantiems siuntimus į NDNT

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba,  įgyvendindama 2014 m. veiklos plano priemones,  parengė mokymų asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) gydytojams siuntimų pildymo klausimais  programą ir mokymų planą.

Su programa ir planu galite susipažinti čia:                            

Mokymų ASPĮ gydytojams siuntimų pildymo klausimais programa

Mokymų ASPĮ gydytojams siuntimų pildymo klausimais planas .


Skaityti toliau >
 
Naujienų archyvas
Spausdinti
Naujienų prenumerata


 
 

2010.Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas
Naudojama Smartweb sistema