2016 m. spalio 26 d., trečiadienis
Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Į pradžią

NEĮgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
          prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kodas 300121001,
Švitrigailos g. 11E,
03228 Vilnius,
tel.: (8 5) 233 3320,
faks.: (8 5) 233 2469,
el. p.: info@ndnt.lt
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2011-05-01
Iš viso: 1495787
Šiandien: 909
Dabar: 25
 
Naujienos ir įvykiai
 
2016-10-25 Specialiųjų poreikių terminai vėl bus nustatomi

Įsigaliojo Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 24 straipsnio pakeitimas, kuriuo apibrėžti specialiųjų poreikių nustatymo terminai.

Įsigaliojus šiam pakeitimui, asmenims, kuriems nuo šių metų liepos 7 d. specialiųjų poreikių terminas laikinai nebuvo nustatomas, NDNT jį per šešis mėnesius nustatys,  o po to per penkias dienas raštu informuos tiek asmenį, tiek išmokas mokančias institucijas. Termino pradžia bus skaičiuojama nuo specialiųjų poreikių nustatymo dienos.

Asmeniui dėl to į NDNT atvykti arba pateikti papildomų dokumentų nereikia.

Specialiųjų poreikių termino NDNT laikinai nenustatė atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, kuriuo pripažinta, kad Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo, kurį patvirtino socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministrai, 25 punktas neatitinka konstitucinio teisinės valstybės principo. Šiuo punktu buvo nurodoma, kokiam terminui ir kokiu atveju nustatomi specialieji poreikiai, tačiau terminų nustatymas turėjo būti įtvirtintas ne vien tvarkos apraše, bet visų pirma Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme.

Specialieji poreikiai gali būti nustatomi:

šešiems mėnesiams, kai specialieji poreikiai vertinami pirmą kartą ir prognozuojamas greitas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens savarankiškumui, per artimiausius 6 mėnesius;

vieniems metams, kai specialieji poreikiai vertinami pirmą kartą ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens savarankiškumui, per artimiausius 12 mėnesių;

dvejiems metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens savarankiškumui, per artimiausius 24 mėnesius;

šešiems metams, kai vertinamas lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ir prognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas per artimiausius 72 mėnesius;

neterminuotai, kai asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintančio pobūdžio.


Skaityti toliau >
2016-10-22 Tarptautiniai auditoriai teigiamai įvertino Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos kokybės vadybos sistemą

Spalio 21 d. tarptautinės įmonės DNV. GL- Business Assurance Lietuva auditoriai pateikė periodinio Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje (NDNT)  įdiegtos kokybės vadybos sistemos atitikimo tarptautinį standartą ISO 9001:2008 audito ataskaitą. Auditoriai nenustatė jokių neatitikčių ir pastabų nepateikė, rekomenduotos tik kai kurios veiklos ir vadybos sistemos gerinimo galimybės. Ataskaitoje kaip teigiamas veiklos požymis įvardytas NDNT aktyvumas atsakingoms institucijoms teikiant pasiūlymus dėl negalios vertinimo sistemos tobulinimo, vadovybės pastangos teikti visuomenei visapusišką informaciją apie NDNT veiklą, dėmesys personalo kompetencijos kėlimui.

Siekiant teikti aukščiausios kokybės paslaugas, užtikrinant klientų, darbuotojų ir visuomenės pasitenkinimą, kokybės vadybos sistema NDNT  įdiegta ir pagal ISO 9001:2008 kokybės vadybos standartą sertifikuota 2011 m. 


Skaityti toliau >
2016-10-03 KAZLŲ RŪDOS GYVENTOJUS NUO SPALIO 1 D. APTARNAUJA KAUNO TERITORINIAI SKYRIAI

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymu  nuo š. m. spalio 1 d. asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą Kazlų Rūdos savivaldybėje, aptarnauja ne NDNT Marijampolės, o Kauno teritoriniai skyriai (Savanorių pr. 118, Kaunas, tel. (8 3 7) 314 177, el. p. dokregkaunas@ndnt.lt).


Skaityti toliau >
2016-09-15 Atsakomybę už sprendimą dėl negalios turi prisiimti visos pusės

Šią savaitę Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktorius (NDNT) Manfredas Žymantas ir direktoriaus pavaduotojas Alvidas Garšva Plungės rajono ir Klaipėdos miesto savivaldybėse susitiko su šių savivaldybių gydytojais ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovais aptarti kokybiškai parengto siuntimo į NDNT įtaką objektyviam negalios nustatymui.

NDNT sprendimą dėl negalios pagal nustatytus kriterijus priima remdamasi gydančio gydytojo parengtu siuntimu ir prie jo pridėtais medicininiais dokumentais bei įvertinusi socialinius faktorius. Taigi sprendimas dėl negalios tiesiogiai priklauso nuo siuntime pateiktos informacijos.

Nors NDNT pati neturi įgaliojimų tirti žmogaus sveikatos arba diagnozuoti, joje dirba ir vertinimus atlieka medicininį išsilavinimą turintys specialistai – gydytojai. Jiems nustačius, kad tarnybai pateikta informacija netiksli, neišsami, NDNT gydymo įstaigoms siunčia papildomus paklausimus. Jeigu ji yra prieštaringa arba neatitinka objektyvios tikrovės, prašoma pateikti tretinio lygio paslaugas teikiančio specialisto konsultacijos išvadą. M. Žymantas per pasitarimą aptarė, kaip turėtų būti pildomi siuntimai, kad NDNT į gydymo įstaigas siųsti papildomų paklausimų nereikėtų, nes taip gaištamas tiek gydytojų, tiek NDNT specialistų laikas, klientas siunčiamas pas tretinio lygio paslaugas teikiančius specialistus, o todėl laiku negauna kokybiškos paslaugos.

Kalbant apie atsakomybes, pabrėžta, kad negalia yra ir medicininis, ir socialinis reiškinys, todėl ją nustatant svarbus kokybiškas visų specialistų darbas ir jiems taikoma vienoda atsakomybė – šeimos gydytojui – už teisingo siuntimo parengimą, gydytojui konsultantui – už objektyvią konsultacijos išvadą, NDNT specialisto – už teisingai priimtą sprendimą dėl negalios.

Didelio dėmesio susitikimo metu sulaukė šių metų vidury sveikatos apsaugos bei socialinės apsaugos ir darbo ministrų įsakymu sugriežtina gydytojų atsakomybė už tarnybai pateikiamus neteisingus, neobjektyvius duomenis. Nustačius, kad pateikti neteisingi medicininiai duomenys, NDNT direktoriui suteikta teisė kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą dėl juos pateikusio gydytojo licencijos sustabdymo.

„Aš nekalbu apie vienkartines dėl žmogiškojo faktoriaus kartais padaromas klaidas. Dauguma gydytojų siuntimus rengia tikrai sąžiningai, tačiau, kaip bebūtų apmaudu, pasitaiko ir sistemingai „klystančių“. Štai tokių piktnaudžiavimo atvejų netoleruosime. Naujojo įsakymo tikslas – ne bausti. Tai turėtų būti labiau prevencinė priemonė. Dirbkime visi vienodai sąžiningai ir jokių problemų nekils“, – sakė M. Žymantas.


Skaityti toliau >
2016-09-09 Tarnyboje viešėjo naujai išrinkta Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė

Rugsėjo 8 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktorius Manfredas Žymantas, direktoriaus pavaduotojas Alvidas Garšva bei Metodikos ir informatikos skyriaus vedėja Raja Krupenina susitiko su naujai išrinkta Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininke Jelena Ivančenko. Per susitikimą aptarti būsimo bendradarbiavimo klausimai, galimi neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės tvarkos pakeitimai, draugijos veikla skatinant neįgaliuosius dalyvauti profesinėje reabilitacijoje.


Skaityti toliau >
2016-09-08 M. Žymantas: Dirbkime visi sąžiningai ir dorai, nesukelkime klientams nepamatuotų lūkesčių, ir sprendimas dėl negalios bus greitas ir objektyvus.

Rugsėjo 8 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) direktorius Manfredas Žymantas, direktoriaus pavaduotojas Alvidas Garšva, Vilniaus II teritorinio skyriaus vedėja Daiva Valadkevičienė ir Vilniaus III teritorinio skyriaus vedėja Valentina Vaitkienė Šeškinės poliklinikoje susitiko su šios gydymo įstaigos vadovu Jonu Kairiu, jo pavaduotoja gydymui Ona Panasenkiene ir šios gydymo įstaigos gydytojais.

Susitikimo metu buvo aptartos pagrindinės negalios nustatymo nuostatos ir kriterijai, gydytojams aktualūs siuntimų į NDNT ir kitų medicininių dokumentų rengimo klausimai, nes tinkamai parengti dokumentai – greitai ir kokybiškai priimto sprendimo dėl negalios pamatas. Pranešimą skaičiusi D. Valadkevičienė atkreipė gydytojų dėmesį, kad „ rengiant medicininius dokumentus  reikėtų atsiversti negalios nustatymo kriterijus, kurie padės parengti aiškų, tikslų ir išsamų siuntimą“.  Taip išvengsime susirašinėjimo tikslinant pateiktus medicininius duomenis, negaišime vieni kitų laiko, o žmogus gaus objektyvų, aiškų ir greitą sprendimą dėl negalios“.

M. Žymantas pristatė ir  šių metų vidury sveikatos bei socialinės apsaugos ir darbo ministrų pasirašytą įsakymą dėl teisės NDNT  direktoriui kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą dėl tokio mediko licencijos sustabdymo, kai nustatys, kad  gydytojas NDNT pateikė neteisingus, neobjektyvius medicininius duomenis. Direktorius pabrėžė, kad NDNT suteikta galimybe naudosis labai atsakingai ir ja nepiktnaudžiaus. „Dauguma gydytojų siuntimus rengia sąžiningai, tačiau pasitaiko ir sistemingai „klystančių“ (neturiu galvoj konkrečiai Jūsų poliklinikos), štai tokių piktnaudžiavimo atvejų netoleruosime. NDNT dirba profesionalūs vertintojai, jie irgi yra medikai ir tyčines „klaidas“ tikrai mato. Dirbkime visi vienodai sąžiningai ir jokių problemų nekils“, – baigdamas susitikimą sakė M. Žymantas.


Skaityti toliau >
2016-07-25 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija: Nustatant specialiuosius poreikius – pereinamasis laikotarpis dėl teismo sprendimo

Nuo šių metų liepos 7 dienos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai (NDNT) nustatant asmenų specialiuosius poreikius laikinai nenustatomas jų terminas. Tai padaryta atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą.

Šiuo sprendimu pripažinta, kad Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo, kurį patvirtino socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministrai, 25 punktas neatitinka konstitucinio teisinės valstybės principo. Šiuo punktu yra nurodoma, kokiam terminui ir kokiu atveju nustatomi specialieji poreikiai, tačiau terminų nustatymas turėtų būti įtvirtintas ne vien tvarkos apraše, bet visų pirma Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme.

Siekiant vykdyti teismo sprendimą, parengtas šio įstatymo 24 straipsnio pakeitimo projektas, kuriuo siūloma reglamentuoti specialiųjų poreikių nustatymo terminus. Šiuo metu projektas yra pateiktas suinteresuotoms institucijoms derinti, vėliau jis bus pateiktas svarstyti Vyriausybei ir Seimui.

Paskelbus minėtą teismo sprendimą, nuo 2016 m. liepos 7 d. aprašo 25 punktas nebegali būti taikomas. Todėl nuo  2016 m. liepos 7 d. iki bus priimtas Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 24 straipsnio pakeitimas, nustatytų specialiųjų poreikių terminas dokumentuose nebus nurodomas. Įsigaliojus minėtam pakeitimui, specialiųjų poreikių terminą NDNT per įstatyme nurodytą laiką nustatys asmeniui nedalyvaujant, o apie nustatytą terminą jį informuos per 5 darbo dienas – neįgaliajam pačiam papildomai nereikės niekur kreiptis. NDNT asmenims, kuriems pereinamuoju metu bus nustatomi specialieji poreikiai, apie šią tvarką suteiks išsamią informaciją.

 


Skaityti toliau >
 
Naujienų archyvas
Spausdinti
Naujienų prenumerata


 
 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas
Naudojama Smartweb sistema