2015 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis
Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Į pradžią

NEĮgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
          prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kodas 300121001,
Švitrigailos g. 10,
03223 Vilnius,
tel.: 2333 320,
faks.: 2332 469,
el. p.: info@ndnt.lt
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2011-05-01
Iš viso: 1006898
Šiandien: 472
Dabar: 19
 
Naujienos ir įvykiai
 
2015-05-25 Valakupių reabilitacijos centras ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba diskutavo apie profesinės reabilitacijos paslaugų tobulinimą

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktorius Manfredas Žymantas ir VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktorė Edita Šatienė bei kiti minėtų įstaigų atstovai dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje apie profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę. Buvo aptartos šių paslaugų tobulinimo galimybės, kad profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas neįgaliesiems atitiktų jų lūkesčius ir nūdienos iššūkius.

Prie apvalaus stalo buvo apžvelgti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo Lietuvoje rezultatai. Aptartos neįgaliųjų profesinės reabilitacijos poreikio ir darbingumo lygio nustatymo aktualijos, pateikti pasiūlymai dėl NDNT ir profesines reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų bendradarbiavimo gerinimo.


Skaityti toliau >
2015-05-12 NDNT direktorius susitiko su neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų atstovais

NDNT direktorius Manfredas Žymantas Neįgaliųjų reikalų departamente susitiko su neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų atstovais.

Susitikime dalyvavo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininkas S. Armonas, Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas Z. Jančiauskas, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos prezidentė R. Kavaliauskaitė, Lietuvos kurčiųjų draugijos viceprezidentas V. Pivoras, Lietuvos parolimpinio komiteto generalinis sekretorius G. Zavadskas, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ vadovė D. Migaliova, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos vadovas V. Nikžentaitis, asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ direktorė H. Varnienė.


Skaityti toliau >
2015-05-06 NDNT ir Santariškių klinikų atstovai tarėsi dėl sergamumo lėtinėmis ligomis ir negalios koreliacijos tyrimo

Gegužės 6 d. NDNT viešėjusi Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų direktorė valdymui Elena Jurevičienė ir NDNT direktorius Manfredas Žymantas aptarė galimybę bendradarbiauti vykdant tarptautinį projektą „Lėtinių ligų prevencija ir sveiko senėjimo visą gyvenimą skatinimas“.

Pagrindinis šio Santariškių klinikų vykdomo projekto tikslas yra įvertinti Lietuvos sveikatos sistemos efektyvumą, iškelti gerąsias puses bei „karštuosius taškus“ ir rasti optimaliausius kelius nustatytoms problemoms spręsti. Viena iš šio projekto tyrimo sričių – lėtinių neinfekcinių ligų ir negalios koreliacijos nustatymas. NDNT indėlis į jo vykdymą bus ypač svarus, nes tarnyba nustato negalią ir kaupia šios srities duomenis.


Skaityti toliau >
2015-04-29 LRT laidoje „Specialusis tyrimas“ pateikta klaidinanti informacija apie negalios nustatymą

2015 m. balandžio 29 d. LRT laidoje „Specialus tyrimas“ buvo pateikta subjektyvi  žurnalisto nuomonė apie  Daivos Stančiauskienės darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių vertinimą.

Laidoje pateikta informacija, kad minėto asmens negalią vertino Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras (nurodyta, kad neįgalumą vertinanti gydytoja yra R. Ambrazaitienė). Šis teiginys vertintinas kaip klaidinantis, nes teisės aktai negalią vertinti įgalioja tik Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT). D. Stančiauskienės darbingumo lygį ir specialiuosius poreikius 2014 m. vertino NDNT Kauno IV teritorinis skyrius. Paaiškiname, kad NDNT  neturi jokių negalios nustatymo kvotų.


Skaityti toliau >
2015-04-23 Atsakome į savaitraščio „Bičiulystė“ klausimus apie negalios nustatymo procedūras

Man nuvykus į NDNT nustatyti darbingumo lygį, ten dirbusi gydytoja manęs nė neapžiūrėjo, o klausinėjo apie visai su mano negalia nesisijusius dalykus, atrodo,  tikrino, ar aš blaivaus proto. Prašom paaiškinti, kokia to prasmė. 

Pirmiausia norime pabrėžti, kad Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (toliau – NDNT) yra viešojo administravimo, o ne sveikatos priežiūros įstaiga. Nustatyti atvykusio asmens diagnozę, ją keisti, vertinti ligos eigą ir pan. nėra NDNT funkcija. Negalios vertinimai atliekami vadovaujantis ta informacija, kuri pateikta siuntime į NDNT ir prie jo pridėtuose mediciniuose dokumentuose, kuriuos parengia asmens sveikatos priežiūros įstaigoje asmenį gydantis gydytojas.


Skaityti toliau >
2015-04-23 Negaliai nustatyti tik diagnozės nepakanka

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) neretai  sulaukia asmenų klausimų, ar bus nustatyta negalia sergant vienokia ar kitokia liga, jeigu taip, tai kokia. Teiraujamasi, kokia invalidumo grupė bus nustatyta.

Atsakydami į šiuos klausimus norime paaiškinti, kad invalidumo grupės Lietuvoje nebenustatomos nuo 2005 m. vidurio. Tuomet įsigaliojusioje Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo redakcijoje sąvoką „invalidas“ pakeitė „neįgalusis“, o vietoj invalidumo grupių įteisinti neįgalumo (asmenims iki 18 metų) ir darbingumo (darbingo amžiaus asmenims) lygiai, neįgaliesiems numatyta nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų ir specialiuosius poreikius.

2005 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja asmens negalios vertinimo sistema, orientuota ne tik į sveikatos sutrikimus (kaip buvo iki tol), bet ir į asmens veiklumą, gebėjimą dalyvauti darbo rinkoje ir socialiniame gyvenime. Nustatant darbingumo lygį pradėta kompleksiškai vertinti tiek medicininius (sveikatos būklę), tiek ir funkcinius, profesinius ir kitus kriterijus, turinčius įtakos darbingumo lygiui.


Skaityti toliau >
2015-04-02 Onkologinėmis ligomis sergančių asmenų darbingumo lygis bus nustatomas tiksliau

Socialinės apsaugos ir darbo ministrės A. Pabedinskienės įsakymu iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos atstovų sudaryta darbo grupė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikė pasiūlymą papildyti Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašą.

Darbingumo lygio vertinimo kriterijus siūloma papildyti atskiru skyriumi, skirtu onkologinėmis ligomis sergančių asmenų darbingumo vertinimui. Šiame skyriuje nustatyti kriterijai, leisiantys objektyviau nustatyti onkologinėmis ligomis sergančių asmenų darbingumo lygį.

Bazinį darbingumą, t. y. medicininius kriterijus, dėl onkologinių susirgimų siūloma vertinti nuo 100 procentų (kai po taikyto gydymo liekamųjų reiškinių arba komplikacijų neliko, asmens sveikatos būklės prognozė gera, jis gali tęsti įprastą veiklą ir darbą) iki 5 procentų (kai onkologinė liga yra išplitusi ir progresuoja, organizmo funkcijos labai sutrikusios, žmogus pats negali apsitarnauti ir jam taikoma tik paliatyvioji pagalba.


Skaityti toliau >
2015-03-26 Kalėjimų departamente – apie kalinčiųjų darbingumo lygio nustatymą

NDNT Vilniaus II teritorinio skyriaus vedėja Daiva Valadkevičienė Kalėjimų departamente dalyvavo pasitarime su laisvės atėmimo vietų įstaigose dirbančiais sveikatos priežiūros įstaigos specialistais.

D. Valadkevičienė per pasitarimą pristatė darbingumo lygio nustatymą reglamentuojančius teisės aktus ir praktiką, daug dėmesio skyrė tinkamo siuntimų į NDNT ir kitų medicininių dokumentų rengimo klausimams.  Ji paaiškino, kad darbingumo lygį NDNT nustato remdamasi asmenį gydančio gydytojo parengtu siuntimu ir jį pagrindžiančiais medicininiais dokumentais, tačiau pabrėžė, kad Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašas nustato, kad gydytojas siuntimo į NDNT nerengia, jeigu nenustatyta aiški diagnozė, nebaigtas gydymas, neišnaudotos visos medicininės rabilitacijos priemonės arba asmens sveikatos būklė neatitinka bazinio darbingumo lygio (medicininių) kriterijų.

Su laisvės atėmimo vietų įstaigose dirbančiais sveikatos priežiūros specialistais nemažai diskutuota apie nuo 2014 m. liepos 1 d. įsigaliojusį asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną ir jo pildymo tvarką.
Skaityti toliau >
2015-03-20 NDNT lankėsi labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ atstovai

Kovo 20 d. NDNT lankėsi labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ vadovė Aušra Stančikienė ir veiklų vadybininkė Aida Kerbedienė.

L. e. direktoriaus pareigas Vytautė Polujanskienė su Aušra Stančikiene aptarė aktualius vaikų negalios nustatymo ir socialinės integracijos klausimus, diskutavo apie tikslinių išmokų negalią turintiems vaikams racionalų naudojimą, piniginių išmokų keitimo paslaugų paketu privalumus.

Per pasitarimą susitarta parengti NDNT ir labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ bendradarbiavimo projektą.


Skaityti toliau >
2015-03-02 Negalios vertintojai tobulina žinias Vilniaus universiteto Santariškių klinikose

Kovo 2–6 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritorinių skyrių specialistai Vilniaus universiteto Santariškių klinikose dalyvauja profesiniuose mokymuose „Negalios sunkumo vertinimas sergant vidaus ligomis“. Per mokymus bus aptarti negalios nustatymą reglamentuojantys teisės aktai, gilinamasi į širdies ir kraujagyslių ligų patologijos įtaką darbingumo ir neįgalumo lygiams. Specialistai analizuos, kaip asmenų darbingumo ir neįgalumo lygius, specialiuosius poreikius veikia onkologiniai susirgimai, kvėpavimo sistemos ligos, psichikos sutrikimai. Taip pat bus gilinamasi į probleminius traumatologijos ir ortopedijos atvejus.


Skaityti toliau >
2015-02-18 NDNT atlieka patikrinimą dėl V. Račienės negalios nustatymo

NDNT, reaguodama į žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus apie Virginijai Račienei galimai nepagrįstai nustatytą darbingumo lygį ir specialiuosius poreikius bei vykdydama Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės pavedimą, Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai pateikė prašymą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimo dokumentų suklastojimo ir disponavimo suklastotu dokumentu. Patikrinimo metu NDNT bendradarbiauja su STT.


Skaityti toliau >
2015-02-12 Pagrįstų skundų dėl NDNT priimtų sprendimų 2014 m. buvo nedaug

Vasario 12 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje (toliau – NDNT)  susitiko NDNT ir Ginčų komisijos vadovai – Vytautė Polujanskienė ir Klaudijus Stanionis – bei sprendimų kontrolės funkcijas vykdantys specialistai. Jie aptarė praktinius darbo aspektus ir asmenų arba pensijas arba išmokas mokančių institucijų (toliau – asmenų) pateiktų skundų dėl NDNT priimtų sprendimų nagrinėjimo rezultatus.

Ginčų komisija yra privalomo išankstinio ginčų tarp minėtų pusių nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija. Asmeniui arba NDNT nesutinkant su Ginčų komisijos sprendimu, jį galima apskųsti teismui.


Skaityti toliau >
2015-02-04 NDNT vyko tarpinstitucinės darbo grupės posėdis

Š. m. vasario 3 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje posėdžiavo darbo grupė, kuriai  pavesta parengti metodines onkologinėmis ligomis sergančių asmenų darbingumo lygio nustatymo tobulinimo rekomendacijas, pateikti pasiūlymus dėl tokių asmenų darbingumo lygio vertinimo kriterijų pakeitimo arba papildymo ir galimybių gydančiam gydytojui nustatyti prievolę pasikeitus asmens sveikatos būklei jį nedelsiant siųsti į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, kad jo darbingumo lygis būtų nustatytas pakartotinai.
Per posėdį buvo nagrinėjami šiuo metu galiojantys socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministrų įsakymu patvirtinti darbingumo lygio vertinimo kriterijai, kurie apibrėžia ir onkologinėmis ligomis sergančių asmenų darbingumo vertinimą. Darbo grupė nusprendė dar šią savaitę kreiptis Sveikatos apsaugos ir darbo ministeriją, kad ji pateiktų savo motyvuotą nuomonę dėl šiuo metu taikomų onkologinėmis ligomis sergančių asmenų vertimo kriterijų ir poreikio juos tobulinti.


Skaityti toliau >
 
Naujienų archyvas
Spausdinti
Naujienų prenumerata


 
 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas
Naudojama Smartweb sistema