2019 m. gegužės 20 d., pirmadienis
Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Į pradžią

NEĮgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
          prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kodas 300121001,
Švitrigailos g. 11E,
03228 Vilnius,
tel.: (8 5) 233 3320,
faks.: (8 5) 233 2469,
el. p.: info@ndnt.lt
DOKUMENTŲ PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIAIS IR DUBLIKATŲ IŠDAVIMO APRAŠYMAS


 

DOKUMENTŲ PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIAIS IR DUBLIKATŲ IŠDAVIMO APRAŠYMAS

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1

Administracinės paslaugos kodas

07

2

Administracinės paslaugos versija

4 versija

3

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentų pripažinimas negaliojančiais ir dublikatų išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

Asmuo, pametęs ar dėl kitų priežasčių praradęs Darbingumo lygio pažymą, Darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažymą, Neįgalumo lygio pažymą, Specialiųjų poreikių nustatymo pažymas (Nuo 2013-07-01 Specialiųjų poreikių nustatymo pažym1, Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio pažym1), neįgaliojo pažymėjimą ar neįgaliųjų automobilio statymo kortelę (toliau-dokumentai), turi raštu kreiptis į NDNT dėl dokumento dublikato išdavimo.

Asmenys turi kreiptis į NDNT teritorinius skyrius pagal savo deklaruojamąją gyvenamąją vietą su raštišku prašymu išduoti dokumento dublikatą. Asmenys, kuriems dokumentus išdavė Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių teritoriniai skyriai, turi kreiptis su raštišku prašymu išduoti dokumento dublikatą į Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių dokumentų registravimo skyrius.

Dokumentai gali būti pateikti tiesiogiai atvykus į NDNT teritorinį skyrių, atsiuntus paštu arba per pasiuntinį.

Taip pat asmenys NDNT svetainėje gali susikurti savo profilį (www.ndnt.lt/Elektroninėspaslaugos) ir elektroniniu būdu  užsisakyti išduodamų pažymų dublikatus, nurodant jiems patogų dokumentų gavimo būdą.

Pamestų ar dėl kitų priežasčių prarastų dokumentų sąrašas skelbiamas NDNT interneto tinklalapyje, skiltyje „Pamesti ir negaliojantys dokumentai“.

 

5.

Teisės aktai,

reguliuojantys

administracinės paslaugos teikimą

NDNT direktoriaus 2010 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V-45 „Dėl darbingumo lygio, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, neįgalumo lygio, specialiųjų poreikių nustatymo pažymų, neįgaliojo pažymėjimo, neįgalių asmenų automobilių statymo kortelių pripažinimo negaliojančiais ir dublikatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (kartu su 2011 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-55, 2013 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-68).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, kreipdamasis dėl pamesto ar dėl kitų priežasčių prarasto dokumento dublikato išdavimo turi pateikti:

  • raštišką, motyvuotą prašymą dėl dokumento dublikato išdavimo, nurodant praradimo aplinkybes;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (prašymus siunčiant paštu, pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija);
  • 3 x 4 dydžio spalvotą arba nespalvotą nuotrauką - praradus neįgaliojo pažymėjimą ar neįgalių asmenų automobilio statymo kortelę.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Nėra

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

NDNT teritoriniai skyriai

9

Administracinės paslaugos vadovas

NDNT direktoriaus pavaduotojas pagal kuravimo sritį, tel. (8 5) 233 3320, el. p. info@ndnt.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 

Neįgaliojo pažymėjimo dublikatai išduodami per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

Darbingumo lygio, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, neįgalumo lygio, specialiųjų poreikių nustatymo pažymų dublikatai išduodami per 14 darbo dienų nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

 

11

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma

Prašymo formą galite rasti čia

arba prašymas pildomas laisva forma nurodant dokumento praradimo priežastis.

 BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ „DOKUMENTŲ PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIAIS IR DUBLIKTŲ IŠDAVIMAS“ SEKOS SCHEMA

Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-12 20:23:01
Į viršų

Spausdinti


 
 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas
Naudojama Smartweb sistema