2019 m. gegužės 20 d., pirmadienis
Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Į pradžią

NEĮgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
          prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kodas 300121001,
Švitrigailos g. 11E,
03228 Vilnius,
tel.: (8 5) 233 3320,
faks.: (8 5) 233 2469,
el. p.: info@ndnt.lt
INVALIDUMO GRUPĖS PRILYGINIMO DARBINGUMO LYGIUI APRAŠYMAS

 

 

INVALIDUMO GRUPĖS PRILYGINIMO DARBINGUMO LYGIUI APRAŠYMAS

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

05

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Invalidumo grupės prilyginimas darbingumo lygiui

4

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

   Invalidumo grupės prilyginimas darbingumo lygiui,  asmenims iki senatvės pensijos amžiaus, kuriems iki Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo įsigaliojimo (2005 m. liepos 1 d.) buvo nustatyta I, II, III invalidumo grupė neterminuotai arba terminuotai.

 

   Invalidumo grupės prilyginamos:

 • I invalidumo grupė - 20 proc. darbingumo lygiui;
 • II invalidumo grupė - 35 proc. darbingumo lygiui;
 • III invalidumo grupė - 50 proc. darbingumo lygiui.

 

   Asmenims, kuriems buvo nustatytas invalidumas neterminuotai, turima invalidumo grupė prilyginama darbingumo lygiui, remiantis iki Įstatymo įsigaliojimo buvusia tvarka išduotais invalidumo pažymėjimais. Visiems asmenims, kuriems iki šio Įstatymo įsigaliojimo buvo nustatytas terminuotas invalidumas, darbingumo lygis nustatomas tik pasibaigus nustatytam invalidumo terminui:

   Dokumentai gali būti pateikti tiesiogiai atvykus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama - NDNT), atsiuntus registruotu paštu arba per pasiuntinį.

   NDNT teritorinis skyrius, priėmęs sprendimą dėl invalidumo grupės prilyginimo išrašo ir išduoda (išsiunčia):

 • Neįgalio pažymėjimą;
 • Darbingumo lygio pažymą ar (ir) Darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažymą;
 • Išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų (iš dalies darbingiems asmenims, kuriems yra nustatomas 30-55 proc. darbingumo lygis).

   Jeigu asmuo nesutinka su invalidumo grupės prilyginimu darbingumo lygiui, teisės aktų nustatyta tvarka gali kreiptis į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo.

5.

Teisės aktai,

reguliuojantys

administracinės paslaugos teikimą

   Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas XI-1488;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 23 d. Nr.A1-285 įsakymas „Dėl darbingumo lygio nustatymo pereinamuoju laikotarpiu taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

   Kreipiantis dėl invalidumo grupės prilyginimo darbingumo lygiui, pateikiami dokumentai:

 • laisvos formos prašymas dėl jų turėtos invalidumo grupės prilyginimo darbingumo lygiui;
 • asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 • 3x4 cm. dydžio nuotrauka;
 • Invalidumo pažymėjimas;
 • Invalido pažymėjimas (pateikiamas tada, kai išduodamas Neįgaliojo pažymėjimas).

   Jei atstovaujamo asmens vardu kreipiasi asmens atstovas turi pateikti:

 • įgaliojimą;
 • pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

   Pristatomų asmens dokumentų kopijas gali tvirtinti NDNT specialistai. Tam reikia turėti asmens dokumentų originalus ir kopijas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Nėra

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

NDNT teritoriniai skyriai

9.

Administracinės paslaugos vadovas

  NDNT teritorinių skyrių vedėjai (žr. čia)

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

   Darbingumo lygis nustatomas per 15 darbo dienų nuo dokumentų NDNT pateikimo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

   Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma

   /dokumentai/forma5.doc

 

 

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ  „INVALIDUMO GRUPĖS PRILYGINIMAS DARBINGUMO LYGIUI“  SEKOS SCHEMA

Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-13 17:28:28
Į viršų

Spausdinti


 
 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas
Naudojama Smartweb sistema