2019 m. gegužės 20 d., pirmadienis
Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Į pradžią

NEĮgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
          prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kodas 300121001,
Švitrigailos g. 11E,
03228 Vilnius,
tel.: (8 5) 233 3320,
faks.: (8 5) 233 2469,
el. p.: info@ndnt.lt
Dokumentų keitimas

 

                                                                                                

NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
IŠDUOTŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ GALIOJIMO TERMINAS SUTAMPA
SU ASMENS SENATVĖS PENSIJOS AMŽIAUS SUKAKTIES DATA,
KEITIMAS

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

09

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotų dokumentų, kurių galiojimo terminas sutampa su asmens senatvės pensijos amžiaus sukakties data, keitimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

Lietuvoje nuo 2012 m. sausio 1 d. didinamas senatvės pensijos amžius, todėl gyventojai, kurių neįgaliojo pažymėjime nurodyta senatvės pensijos amžiaus sukakties data ir kurie pensinio amžiaus sulaukė po 2012 m. sausio 1 d., galės pasikeisti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) išduotus neįgaliojo pažymėjimą ir/ar neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelę.

Esant reikalui, asmenims bus pakeisti ir kiti NDNT išduoti dokumentai.

5.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

2011 m. birželio 9 d Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21, 25, 33, 56, 57, 67 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu Nr.XI-1436.

NDNT direktoriaus 2011 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr.V-88 (NDNT direktoriaus 2012 m. vasario 17 d. Įsakymo Nr.V-19 redakcija) „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotų dokumentų, kurių galiojimo terminas sutampa su asmens senatvės pensijos amžiaus sukakties data, keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmenys, norėdami pasikeisti dokumentus, pagal savo deklaruojamąją gyvenamąją vietą, su raštišku prašymu pakeisti NDNT išduotus dokumentus  kreipiasi į:

  • NDNT teritorinius skyrius, kuriuose jiems buvo atliktas darbingumo lygio ir/ar specialiųjų poreikių vertinimas.
  • NDNT Vilniaus dokumentų registravimo, NDNT

 Šiaulių dokumentų registravimo bei NDNT Klaipėdos dokumentų registravimo skyrius jei dokumentus išdavė Vilniaus, Šiaulių ar Klaipėdos teritoriniai skyriai.

  • NDNT Sprendimų kontrolės skyrių.

 

Asmuo ar jo įgaliotas atstovas, kreipdamasis į NDNT dėl dokumentų pakeitimo,  pateikia:

  • Neįgaliojo pažymėjimą (originalą) ar kitą keičiamą dokumentą (originalą);
  • laisvos formos prašymą dėl dokumentų pakeitimo;
  • 3 x 4 dydžio nuotrauką (jei keičiama Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė, papildomai pateikiama dar viena nuotrauka).

   NDNT teritoriniams skyriams dokumentus centralizuotai  į    NDNT gali pateikti savivaldybių ar socialinių globos įstaigų, neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Papildomai minėtų įstaigų atstovai pateikia:

  • sąrašą asmenų, kurių dokumentus pateikia keitimui;
  • atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Dokumentus asmuo gali siųsti į NDNT registruotu paštu.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Nėra 

 

8

Administracinės paslaugos teikėjas

NDNT teritoriniai skyriai, NDNT Sprendimų kontrolės skyrius

9.

Administracinės paslaugos vadovas

NDNT teritorinių skyrių vedėjai (žr. čia)

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

NDNT teritoriniai skyriai dokumentus pakeičia ne vėliau kaip per 10 d.d. nuo visų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma

/ndnt/m/m_files/wfiles/file509.doc

 

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ „NDNT IŠDUOTŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ GALIOJIMO TERMINAS SUTAMPA SU ASMENS SENATVĖS PENSIJOS AMŽIAUS SUKAKTIES DATA, KEITIMAS“ SEKOS SCHEMA

Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-13 17:31:21
Į viršų

Spausdinti


 
 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas
Naudojama Smartweb sistema