2019 m. gegužės 20 d., pirmadienis
Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Į pradžią

NEĮgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
          prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kodas 300121001,
Švitrigailos g. 11E,
03228 Vilnius,
tel.: (8 5) 233 3320,
faks.: (8 5) 233 2469,
el. p.: info@ndnt.lt
PROFESINĖS REABILITACIJOS POREIKIO NUSTATYMO APRAŠYMAS


                          

PROFESINĖS REABILITACIJOS  PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

04

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

 Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymas

4

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

   Profesinė reabilitacija – tai asmens darbingumo, profesinės kompetencijos ir pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis.

   Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas asmenims,  kurie:

 • be šių paslaugų negali dirbti ankstesnio darbo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją
 • arba kito darbo, atitinkančio jų profesinę kvalifikaciją,
 • arba įgyti naują profesinę kvalifikaciją,
 • arba atlikti kitos profesinės kvalifikacijos reikalaujančius darbus
 • dėl ligos, sveikatos būklės ar organizmo funkcijų sutrikimų.

 Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas:

 • asmenims, kurie pirmą kartą kreipiasi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo;
 • asmenims, kuriems jau nustatytas darbingumo lygis, kreipiantis į NDNT su Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siuntimu ir prašymu nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį.

   Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas remiantis sveikatos priežiūros įstaigos asmeniui išduotu siuntimu į NDNT, kuriame pateikiami išsamūs duomenys apie asmens sveikatos būklę, pateiktais medicininiais ir kitais dokumentais ir atsižvelgiant į asmens motyvaciją dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje ir būti aktyviu siekiant įsidarbinti baigus programą.

    NDNT teritorinio skyriaus sprendimas gali būti apskųstas NDNT direktoriui:

 • per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų įteikimo ar išsiuntimo asmeniui dienos, kai su sprendimu nesutinka pats asmuo;
 • per 90 kalendorinių dienų nuo pensiją ar išmoką mokančios institucijos informavimo dienos, kai su sprendimu nesutinka pensiją ar išmoką mokanti institucija.

5.

Teisės aktai,

reguliuojantys

administracinės paslaugos teikimą

  Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas vadovaujantis:

  Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu;

   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302 „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“;

   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 „Dėl darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. A1-114 „Dėl išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio formos patvirtinimo“.

6

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

   Kai profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas darbingumo lygį vertinant pirmą kartą, papildomų dokumentų, išskyrus dokumentus, reikalingus darbingumo lygiui nustatyti, NDNT pateikti nereikia.

  Kai asmuo, kuriam jau nustatytas darbingumo lygis, dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo į NDNT kreipiasi su Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siuntimu, gavęs šį siuntimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia arba išsiunčia jį registruotu laišku į NDNT teritorinį skyrių, kartu pateikdamas ar išsiųsdamas registruotu laišku šiuos dokumentus (asmens pateikiamų dokumentų originalų kopijas daro ir tvirtina NDNT specialistai, asmens registruotu laišku siunčiamų dokumentų originalų kopijos įstatymų nustatyta tvarka turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno):

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje), išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
 • prašymą nustatyti profesinės reabilitacijos poreikį.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

   2006 m. gruodžio 11 d. NDNT pasirašė adresų registro duomenų teikimo sutartį Nr. ADR-51/2006 dėl asmenų gyvenamosios vietos patikslinimo bei 2007 m. balandžio 18 d. asmens duomenų teikimo sutartį Nr. GRT 29-S-802, kuri reikalinga NDNT informacinės sistemos duomenims patikslinti.

    Sudarius šias sutartis, asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą, nereikia NDNT pateikti gyvenamosios vietos deklaracijos.

8

Administracinės paslaugos teikėjas

   NDNT teritoriniai skyriai.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

   NDNT teritorinių skyrių vedėjai (žr. čia)

10

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

   Sprendimas dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo priimamas per 15 d. dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

   Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma

/dokumentai/forma3.doc

 


 

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ „PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMAS“  SEKOS SCHEMA

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-09 17:13:53
Į viršų

Spausdinti


 
 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas
Naudojama Smartweb sistema