2019 m. gegužės 20 d., pirmadienis
Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Į pradžią

NEĮgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
          prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kodas 300121001,
Švitrigailos g. 11E,
03228 Vilnius,
tel.: (8 5) 233 3320,
faks.: (8 5) 233 2469,
el. p.: info@ndnt.lt
NEĮGALIOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO APRAŠYMAS

                                                                   

 

NEĮGALIOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1

Administracinės paslaugos kodas

08

2

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3

Administracinės paslaugos pavadinimas

Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

Neįgaliojo pažymėjimus išduoda ir keičia NDNT teritoriniai skyriai, kuriuose priimamas sprendimas dėl asmens darbingumo lygio, neįgalumo lygio arba specialiųjų poreikių.

Pažymėjimas keičiamas, jei:

• pažymėjimo gavėjas keičia vardą (vardus), pavardę;

• senasis pažymėjimas tapo netinkamas naudoti;

• pažymėjime yra netikslių įrašų;

• pažymėjimas prarandamas;

• išduodamas naujas pažymėjimas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo tvarkos aprašas, patvirtintas. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. lapkričio 15 d įsakymu Nr. V-148 „Dėl neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d įsakymas Nr. V-57 „Dėl neįgaliojo pažymėjimo formos patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, norėdamas pakeisti pažymėjimą, pateikia šiuos dokumentus:

•prašymą pakeisti pažymėjimą, nurodydamas motyvuotą keitimo priežastį. Jei pažymėjimo gavėjas nepateikia senojo pažymėjimo, tai pažymėjo gavėjo prašyme turi būti nurodyta motyvuota priežastis (-ys), dėl kurios (-ių) nepateiktas senasis pažymėjimas.

•asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ir (arba) gimimo liudijimą, jei vaikas gimęs iki 2017 m. sausio 1 d., įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje), išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje taikoma tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl pažymėjimo keitimo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdų, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitu saugiuoju būdu (pvz., per elektroninę bankininkystę). Jeigu pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, ji turi būti patvirtinta nustatyta tvarka;

•3x4 dydžio nuotrauką;

•seną pažymėjimą.

Jei pažymėjimas keičiamas pažymėjimo gavėjui pakeitus vardą (vardus), pavardę, senasis pažymėjimas tapo netinkamas naudoti, pažymėjime yra netikslių įrašų, senąjį pažymėjimą asmuo privalo grąžinti per 10 darbo dienų nuo naujo pažymėjimo gavimo dienos.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Nėra

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

NDNT teritoriniai skyriai

9

Administracinės paslaugos vadovas

NDNT teritorinių skyrių vedėjai (žr. čia)

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Neįgaliojo pažymėjimas pakeičiamas ar jo  dublikats išduodamas per 5 d.d.

11

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma

Prašymas pildomas laisva forma

 

 

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ „NEĮGALIOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS" SEKOS SCHEMA

Paskutinis atnaujinimas: 2018-12-31 14:48:45
Į viršų

Spausdinti


 
 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas
Naudojama Smartweb sistema