2017 m. balandžio 27 d., ketvirtadienis
Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Į pradžią

NEĮgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
          prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kodas 300121001,
Švitrigailos g. 11E,
03228 Vilnius,
tel.: (8 5) 233 3320,
faks.: (8 5) 233 2469,
el. p.: info@ndnt.lt
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2011-05-01
Iš viso: 1757183
Šiandien: 763
Dabar: 15
 
Neįgalumo lygio nustatymas


 NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMO SCHEMA


Neįgalumo lygis - tai kompleksiškai įvertinus nustatytas asmens sveikatos būklės, savarankiškumo kasdieninėje veikloje ir galimybių ugdytis netekimo mastas. Neįgalumo lygis nustatomas asmenims iki 18 metų, išskyrus asmenis, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu. Neįgalumo lygis nustatomas vadovaujantis Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašu.

 

Neįgalumo lygis nustatomas:

 • asmeniui atvykus į NDNT teritorinį skyrių arba apžiūrėjus jį namuose (ligoninėje) tais atvejais, kai yra sunkių asmens organizmo funkcijų sutrikimų;
 • dalyvaujant tik vaiko tėvams (įtėviams), globėjui ar rūpintojui, kai iš pateiktų medicininių ir kitų dokumentų nekyla abejonių dėl neįgalumo lygio nustatymo.

 

Nustatydama neįgalumo lygį NDNT vertina medicininius ir kitus neįgalumo lygiui nustatyti reikalingus dokumentus.

               2012 m. birželio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinti pakeitimams, neįgalumo lygio nustatymo metu vaikų (nuo 4 iki 18 metų amžiaus) tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai turi dalyvauti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritoriniuose skyriuose pildant „Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną“ ir jį pasirašyti.

 

NDNT teritoriniai skyriai per 15 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl:

 • Asmens neįgalumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ir termino.


Neįgalumo lygiai:

 • Sunkus neįgalumo lygis - asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio žymiai sumažėjusios galimybės ugdytis, dalyvauti, veikti ir būtina nuolatinė kitų žmonių slauga, priežiūra, pagalba;
 • Vidutinis neįgalumo lygis - asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio sumažėjusios galimybės ugdytis, dalyvauti, veikti ir reikia nenuolatinės kitų žmonių priežiūros, pagalbos;
 • Lengvas neįgalumo lygis - asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio nežymiai sumažėjusios galimybės ugdytis, dalyvauti, veikti.

 

Neįgalumo lygio nustatymo terminai:

 • pusei metų, kai neįgalumo lygis vertinamas pirmą kartą ir prognozuojamas greitas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens neįgalumo lygiui;
 • vieneriems metams, kai neįgalumo lygis vertinamas pirmą kartą ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens neįgalumo lygiui, per artimiausius 12 mėnesių;
 • dvejiems metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens neįgalumo lygiui, per artimiausius 24 mėnesius;
 • iki asmeniui sukaks 18 metų, kai neprognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens neįgalumo lygiui, asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintančio pobūdžio.

 

Pakartotinis neįgalumo lygio vertinimas atliekamas:

 • pasibaigus nustatyto neįgalumo lygio terminui;
 • pasikeitus asmens sveikatos būklei;
 • asmens tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams, ar išmoką mokančiai institucijai nesutinkant su NDNT priimtu sprendimu;
 • vykdydama Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ginčų komisija) sprendimą.

 

Asmens neįgalumo lygis pakartotinai įvertinamas ir sprendimas priimamas per 15 darbo dienų nuo visų neįgalumo lygio pakartotiniam įvertinti reikiamų dokumentų NDNT gavimo dienos.

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-08-03 17:47:38
Į viršų

Spausdinti
Naujienų prenumerata


 
 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas
Naudojama Smartweb sistema