2017 m. kovo 1 d., trečiadienis
Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Į pradžią

NEĮgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
          prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kodas 300121001,
Švitrigailos g. 11E,
03228 Vilnius,
tel.: (8 5) 233 3320,
faks.: (8 5) 233 2469,
el. p.: info@ndnt.lt
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2011-05-01
Iš viso: 1665460
Šiandien: 1498
Dabar: 13
 
Naujienos ir įvykiai
 
2017-03-01 Kokybiškas siuntimas į NDNT – tiesioginė prielaida objektyviam negalios nustatymui

Vasario 28 d. NDNT direktorius Manfredas Žymantas su direktoriaus pavaduotoju Alvidu Garšva dalyvavo konferencijoje „Geriatrijos ligų aktualijos“. M. Žymantas konferencijoje skaitė pranešimą „Kokybiškas siuntimas į NDNT – misija įmanoma. Dažniausiai pasitaikantys netikslumai“.

NDNT asmenų negalią nustato vadovaudamasi nustatytais kriterijais ir remdamasi gydančio gydytojo parengtu siuntimu į NDT, kuriame yra pateikiama visa informacija apie asmens sveikatos būklę ir organizmo funkcijų sutrikimus. Kadangi negalios nustatymo objektyvumas yra tiesiogiai susijęs su siuntime pateikta medicinine informacija, pranešime M. Žymantas didžiausią dėmesį ir skyrė siuntimų į NDNT kokybei. Atsižvelgiant į konferencijos temą, NDNT direktorius orientavosi į dažniausius vyresnio amžiaus asmenų sveikatos sutrikimus (demencija, regėjimo, širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai, cukrinis diabetas, sąnarių ligos) ir specialiųjų poreikių nustatymo aktualijas. „Siuntime kiekviena raidė, kiekvienas, net ir mažiausias skaičius gali turėti lemiamą įtaką, koks specialusis poreikis žmogui bus nustatytas, o tai lems, kokią išmoką jis gaus. Todėl siuntimas turi būti užpildytas labai tiksliai, aiškiai ir išsamiai, tik tada galima objektyviai ir optimaliausiais terminais nustatyti negalią. Kai siuntimas kokybiškas, NDNT atkrenta poreikis ir kreiptis į gydymo įstaigas dėl papildomų dokumentų ar trečio lygio paslaugas teikiančių įstaigų konsultantų išvadų“.

NDNT direktorius M. Žymantas siuntimus rengiančius gydytojus kvietė atidžiau susipažinti su darbingumo ir specialiųjų poreikių nustatymo kriterijais, kurie patvirtinti dviejų – sveikatos apsaugos bei socialinės apsaugos ir darbo –  ministrų įsakymais, taigi skirti tiek NDNT specialistams, tiek gydymo įstaigose dirbantiems gydytojams. M. Žymantas priminė, jog teisės aktai nustato, kad už pateikto siuntimo į NDNT teisingumą atsako asmenį gydantis gydytojas, o už konkrečios konsultacijos išvados teisingumą – konsultaciją suteikęs ir išvadą parengęs gydytojas specialistas. NDNT specialistas atsako už sprendimo dėl negalios teisingumą ir teisėtumą. Taigi objektyvus negalios nustatymas – tiek NDNT specialisto, tiek gydytojo atsakomybė.


Skaityti toliau >
2017-02-08 Centrinė projektų valdymo agentūra NDNT įgyvendintą projektą kaip gerąjį pavyzdį pristatė kroatų kolegoms

Vasario 7 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje (NDNT) kartu su Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) atstovais viešėjo Kroatijos finansų ir sutarčių agentūros delegacija. Svečiams buvo pristatytas NDNT įgyvendintas projektas „Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių infrastruktūros plėtra. CPVA šį projektą pristatė kaip gerąjį ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo pavyzdį.

Įgyvendinto projekto, kurio vertė 9,8 mln. Eur, naudą kasmet pajunta apie 100 tūkst. NDNT klientų – tiek asmenų per metus kreipiasi dėl negalios nustatymo. Dar prieš nepilnus dešimt metų visuose didžiuosiuose šalies miestuose esantys 24 NDNT teritoriniai skyriai negalėjo užtikrinti pakankamo aplinkos neįgaliesiems prieinamumo. Šiandien padėtis iš esmės pasikeitusi. Įgyvendinant projektą pastatyti arba atnaujinti pagal universaliojo dizaino reikalavimus visi teritoriniai skyriai. Baigiant projektą 2015 m. į tokias patalpas persikėlė ir Vilniaus teritoriniai bei administracijos skyriai. Dabar čia ir klientai, ir darbuotojai jaučiasi oriai ir patogiai. Tiek lengvesnę negalią turintis žmogus, tiek judantis vežimėliu į visas patalpas gali lengvai patekti ir laisvai juose judėti – niekur nėra slenksčių, įrengti erdvūs liftai ir laukiamieji, plačios durys. Laiptų pradžios ir pabaigos pažymėtos specialiomis linijomis, kurias prastai regintis arba neregintis žmogus eidamas gali pajusti padu, pritaikyti tualetai, kabinetų numeriai užrašyti ir Brailio raštu.

Dabar visuose teritoriniuose skyriuose sudarytos visos įmanomos sąlygos, kad kiekvienas galėtų būti kuo savarankiškesnis, laisvesnis. NDNT stengiasi būti tokia įstaiga, kurioje ne žmogus su negalia turi taikytis prie aplinkos, o aplinka prie jo.

Kroatijos finansų ir sutarčių agentūros delegacijai paklausus, ar sudėtinga buvo įgyvendinti tokį „kietąjį“ projektą, jo vadovė NDNT direktoriaus pavaduotoja Vytautė Polujanskienė atsakė: „Ne. Reikia tik tinkamai laikytis visų procedūrų ir turėti profesionalius projekto įgyvendinimo partnerius.“ 


Skaityti toliau >
2017-01-16 Negalios nustatymas – bendras Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ir gydymo įstaigų reikalas

Pastarosiomis dienomis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko susitikimai su neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis, atstovaujančiomis sutrikusio intelekto, psichikos arba judėjimo ir apsitarnavimo negalią turinčius asmenis bei jų artimuosius, atstovais. Per pasitarimą negalios nustatyme ir neįgaliųjų integracijoje dalyvaujančios institucijos – Socialinės apsaugo ir darbo bei sveikatos apsaugos ministerijos bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) su neįgaliųjų organizacijomis aptarė, kokių problemų ir klausimų kyla nustatant asmenų darbingumo lygį.

Šiuo metu galiojanti negalios nustatymo sistema yra orientuota ne tik į medicininį asmens organizmo funkcijų įvertinimą, bet ir į socialinį faktorių, t. y. asmens galimybę dirbti, gebėjimą dalyvauti kasdieniame fiziniame, socialiniame gyvenime ir kt. Neįgalieji pasitarimo metu kėlė klausimus apie socialinį faktorių įvertinančio asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyno pildymą, kokią įtaką jo atsakymai padaro bendram darbingumo lygiui. Neįgaliųjų organizacijų atstovai išsakė nuomonę, kad šiuo metu unifikuotas klausimynas turėtų būti skirtingas fizinę ir proto ar psichikos negalią turintiems asmenims. Susirinkusieji taip pat diskutavo apie asmens savarankiškumo įvertinimą pagal Barthel indeksą, kai nustatomi asmens specialieji nuolatinės pagalbos (priežiūros) arba slaugos poreikiai, ar yra galimybė jį pakeisti kita, tikslesne, asmens savarankiškumo įvertinimo metodika. NDNT direktorius M. Žymantas neįgaliesiems paaiškino, kad „kol kas kitos patvirtintos alternatyvios Barthel metodikos Lietuvoje nėra, o esamas asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas prieš keletą metų yra parengtas atsižvelgiant į Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas. Jis, žinome, nėra idealus ir kelia daug diskusijų, todėl analizuojame, kaip jį patobulinti, kad kiekvieno žmogaus socialiniai faktoriai, darantys įtaką jo darbingumo lygiui, būtų įvertinami dar individualiau ir objektyviau“.

NDNT direktorius neįgaliuosius atstovaujančias draugijas taip pat informavo apie galimybę specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį nustatyti visam laikui, kai asmens negalia yra nekintančio pobūdžio.


Skaityti toliau >
2016-12-22 Gebėjimas tinkamai bendrauti yra darbuotojo profesionalumo dalis

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT), siekdama būti profesionali ir nuolat atsinaujinanti institucija, didelį dėmesį skiria ne tik į teisėtą ir teisingą negalios nustatymą, bet ir klientų aptarnavimo kokybei.

Didžioji NDNT klientų dalis –žmonės, turintys negalią, todėl dažnai psichologiškai ar socialiai pažeidžiami. Todėl NDNT specialistai turi mokėti ir atpažinti faktorius, pagal kuriuos reikia pasirinkti tinkamo bendravimo, kartais – konflikto prevencijos ar sudėtingos situacijos suvaldymo būdą. Tokiems gebėjimams gilinti NDNT antrojoje gruodžio pusėje organizavo mokymus „Bendravimas su klientais. Sudėtingų situacijų sprendimų būdai“. Mokymuose dalyvavo 90 darbuotojų iš visų NDNT teritorinių skyrių.


Skaityti toliau >
2016-11-04 Kiekvienas turi žinoti savo kompetencijos ir atsakomybės ribas

NDNT pastaruoju metu siekia susitikti su kuo daugiau šalies gydymo įstaigų, kad aptartų, kaip turėtų būti kokybiškai parengtas siuntimas į NDNT ir prie jo pridėti medicininiai dokumentai, būtų išvengta galimų neatitikimų tarp dokumentuose pateiktos informacijos ir objektyvios asmens sveikatos būklės, o negalia būtų nustatyta per įmanomai trumpiausią laiką ir objektyviai. Tokie susitikimai tapo ypač aktualūs sveikatos bei socialinės apsaugos ir darbo ministrams šių metų vidury pasirašius įsakymą, kuriuo NDNT  direktoriui suteikta teisė kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą dėl gydytojo licencijos sustabdymo, jei bus nustatyta, kad  gydytojas NDNT pateikė neteisingus, neobjektyvius medicininius duomenis.

Pastarąją savaitę pranešimus minėtomis temomis gydytojams skaitė  NDNT direktorius Manfredas Žymantas (konferencijoje „Vidaus ligų ir sindromų diagnostikos bei gydymo taktika 2016 metais. Rudens sesija“ Vilniuje)  ir Vilniaus II teritorinio skyriaus vedėja Daiva Valadkevičienė (konferencijoje „Diagnostikos ir gydymo naujovės bendrosios praktikos gydytojo darbe“ Marijampolėje). Pranešėjai konferencijų dalyviams pristatė pagrindines negalios nustatymo nuostatas, teisinį jų reglamentavimą, tinkamai siuntimo į NDNT ir kitų medicininių dokumentų vaidmenį nustatant negalią, asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir NDNT kompetencijos ir atsakomybės ribas, prevencines priemones, kurių imasi NDNT, kad būtų išvengta galimų neobjektyvių sprendimų. „Jei siuntimas bus parengtas objektyviai, juose esantys medicininiai duomenys bus pateikti aiškiai, objektyviai ir „nepagražinti“, negaišime vieni kitų laiko susirašinėdami ir tikslindami juose pateiktus duomenis, nereikės papildomų tretinio lygio paslaugas teikiančių gydytojų konsultacijų, o žmogus gaus objektyvų, aiškų ir greitą sprendimą dėl negalios. Dauguma gydytojų siuntimus rengia sąžiningai, tačiau pasitaiko sistemingai „klystančių“, štai tokių piktnaudžiavimo atvejų netoleruosime ir pasinaudosime ministrų suteikta teise. Pabrėžiu, kad tą darysime labai atsakingai ir motyvuotai. Atitinkamai kartelę keliame ir sau“, – sakė M. Žymantas


Skaityti toliau >
2016-10-25 Specialiųjų poreikių terminai vėl bus nustatomi

Įsigaliojo Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 24 straipsnio pakeitimas, kuriuo apibrėžti specialiųjų poreikių nustatymo terminai.

Įsigaliojus šiam pakeitimui, asmenims, kuriems nuo šių metų liepos 7 d. specialiųjų poreikių terminas laikinai nebuvo nustatomas, NDNT jį per šešis mėnesius nustatys,  o po to per penkias dienas raštu informuos tiek asmenį, tiek išmokas mokančias institucijas. Termino pradžia bus skaičiuojama nuo specialiųjų poreikių nustatymo dienos.

Asmeniui dėl to į NDNT atvykti arba pateikti papildomų dokumentų nereikia.

Specialiųjų poreikių termino NDNT laikinai nenustatė atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, kuriuo pripažinta, kad Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo, kurį patvirtino socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministrai, 25 punktas neatitinka konstitucinio teisinės valstybės principo. Šiuo punktu buvo nurodoma, kokiam terminui ir kokiu atveju nustatomi specialieji poreikiai, tačiau terminų nustatymas turėjo būti įtvirtintas ne vien tvarkos apraše, bet visų pirma Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme.

Specialieji poreikiai gali būti nustatomi:

šešiems mėnesiams, kai specialieji poreikiai vertinami pirmą kartą ir prognozuojamas greitas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens savarankiškumui, per artimiausius 6 mėnesius;

vieniems metams, kai specialieji poreikiai vertinami pirmą kartą ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens savarankiškumui, per artimiausius 12 mėnesių;

dvejiems metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens savarankiškumui, per artimiausius 24 mėnesius;

šešiems metams, kai vertinamas lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ir prognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas per artimiausius 72 mėnesius;

neterminuotai, kai asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintančio pobūdžio.


Skaityti toliau >
 
Naujienų archyvas
Spausdinti
Naujienų prenumerata


 
 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas
Naudojama Smartweb sistema