2018 m. lapkričio 17 d., šeštadienis
Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Į pradžią

NEĮgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
          prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kodas 300121001,
Švitrigailos g. 11E,
03228 Vilnius,
tel.: (8 5) 233 3320,
faks.: (8 5) 233 2469,
el. p.: info@ndnt.lt
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2011-05-01
Iš viso: 3124365
Šiandien: 1363
Dabar: 21
 
Naujienos ir įvykiai
 
2018-10-23 NDNT vadybos sistema efektyvi – įvertino nepriklausomi auditoriai
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) tarptautinės įmonės DNV. GL- Business Assurance Lietuva auditoriai ir šiemet įvertino kaip efektyvią ir atitinkančią tarptautiniam standartui ISO 9001:2015.

Tokia išvada pateikta po atlikto įdiegtos kokybės vadybos sistemos periodinio audito, per kurį patikrinta ne tik kaip NDNT užtikrinamas atitikimas minėto standarto reikalavimams, bet įvertintas ir vadybos sistemos veiksmingumas užtikrinant NDNT pajėgumą pasiekti nu(si)statytus tikslus ir atitikti taikytinus teisinius, norminius ir sutartinius reikalavimus.


Skaityti toliau >
2018-10-23 Dėl techninių pagalbos priemonių poreikio

Šiandien Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Techninės pagalbos neįgaliesiems centro ir NDNT atstovai buvo susitikę aptarti galimybę, kad negalios vertinimo metu NDNT, esant poreikiui,  neįgaliesiems išduotų ir rekomendacijas dėl techninių pagalbos priemonių.


Skaityti toliau >
2018-09-10 NDNT duomenų bazė pasitarnaus atliekant gyventojų surašymą

2021 m. Lietuvos statistikos departamentas atliks visuotinį gyventojų ir būstų surašymą.

Šiandien šio departamento ir NDNT atstovai tarėsi, kokie ir kaip NDNT duomenų bazėje esantys duomenys gali būti panaudoti atliekant gyventojų surašymą, kuris bus atliekamas administracinių duomenų pagrindu.


Skaityti toliau >
2018-08-02 Būsto pritaikymo naujovės neįgaliems vaikams

Būsto pritaikymo neįgaliesiems programa įgyvendinama jau dešimtmetį. Iki praėjusių metų suaugusiems neįgaliesiems ir neįgaliems vaikams būstai buvo pritaikomi pagal tą pačią tvarką. Socialinės apsaugos ir darbo ministrui patvirtinus Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2017 metais tvarkos aprašą, anksčiau galiojusios taisyklės pasikeitė. Pagal naują tvarką pernai būstai buvo pritaikyti 88 sunkios negalios slaugomiems vaikams. Pasitarus su nevyriausybinėmis neįgaliųjų organizacijomis, savivaldybėmis, kurios apklausė neįgalius vaikus auginančias šeimas ir išsiaiškino jų poreikius, šiemet žengtas dar vienas žingsnis – į neįgalių vaikų būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo tvarką įtrauktos ir nuostatos, atspindinčios intelekto, psichikos sutrikimų turinčių vaikų poreikius.


Skaityti toliau >
2018-05-02 NDNT direktoriaus funkcijas laikinai vykdo direktoriaus pavaduotoja

Nuo šiandien,  gegužės 2 d., NDNT direktoriaus funkcijas laikinai vykdys direktoriaus pavaduotoja Vytautė Polujanskienė.

NDNT direktorius Manfredas Žymantas, kuris  į vadovo pareigas buvo paskirtas socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2015 m. balandžio 27 d.,  iš užimamų pareigų šalių susitarimu atleistas pirmadienį, balandžio 30 d.


Skaityti toliau >
2018-04-25 Visi galime jaustis patogiai, jeigu patys nesukuriame kliūčių arba panaikiname jau sukurtas

„Ar žinote, kas yra universalus dizainas? Jo dėsniais vadovaujantis įrengti pastatai ar sukurti produktai suteikia vienodą galimybę tuo pačiu daiktu naudotis kiekvienam, neišskiriant žmonių pagal jų galimybes. Yra žinomi septyni universalaus dizaino principai.“ Taip prasideda kiekvienas iš žemiau nuorodose pateiktų septynių vaizdo siužetų, sukurtų pagal universalaus dizaino principus. Pagal tokius principus įrengta ir NDNT.

Kviečiame susipažinti su pagrindiniais universaliojo dizaino principais, kurie teigia ne ko nors pritaikymą turintiesiems specialių poreikių, o apie pritaikymą visiems.


Skaityti toliau >
2018-04-25 Neįgaliesiems naujais įstatymais bus skiriamos didesnės išmokos

Sąvokos „nedarbingas“, „iš dalies darbingas“ ne vienam neįgaliajam yra užkirtusios kelią įsidarbinti net nepilnai darbo dienai ir yra visuotinai pripažįstamos kaip diskriminuojančios.

Todėl Seimą jau pasiekė nauji Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengti įstatymų projektai, kuriuos priėmus, bus panaikinta neįgaliuosius diskriminuojanti nedarbingo asmens sąvoka bei padidintos slaugos ir pagalbos (priežiūros) išlaidų tikslinės kompensacijos. Antradienį šiam įstatymų paketui pritarta po pateikimo.

Visos tikslinės kompensacijos didėja 11 Eur

Šiuo metu asmenims, kuriems nustatyti specialieji poreikiai, yra skiriamos ir mokamos tikslinės kompensacijos, kurių dydžiai yra diskriminuojantys. Pavyzdžiui, senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims skiriamos dvigubai mažesnės tikslinės kompensacijos nuolatinei priežiūrai (pagalbai) nei darbingo amžiaus asmenims. Tikslinių kompensacijų dydžiai darbingo amžiaus asmenims priklauso nuo jiems nustatyto darbingumo lygio, vaikams – nuo neįgalumo lygio.

Be to, atotrūkiai tarp tikslinių kompensacijų yra labai dideli – nuo 280 Eur  iki 9,5 Eur.

Todėl buvo nuspręsta pakeisti tikslinių kompensacijų dydžius, kartu keičiant specialiųjų poreikių nustatymo kriterijus ir tvarką.

Siūloma nustatyti du nuolatinės slaugos lygius ir du nuolatinės priežiūros (pagalbos) lygius ir atitinkamai išdėlioti tikslinių kompensacijų dydžius, kurie nustatyti atsižvelgiant ir į tai, kad transporto išlaidų kompensacija nebus nustatoma iš naujo. Dėl šios priežasties visas tikslines kompensacijas numatoma didinti 11,02 Eur. Sprendimus dėl specialiųjų poreikių priims Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba.

Šiuo metu nustatyti specialieji poreikiai galios iki jų nustatymo termino pabaigos ir asmenims niekur kreiptis nereikia.

Daug kritikos iš neįgaliųjų sulaukianti 9,5 Eur dydžio transporto išlaidų kompensacija bus pakeista kitomis tikslinėmis kompensacijomis – pavyzdžiui, nuolatinės priežiūros (pagalbos). Bet siekiant užtikrinti asmenų, kuriems jau buvo nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis, teisėtus lūkesčius, jie turėtų gauti šią kompensaciją iki nustatyto termino pabaigos.


Skaityti toliau >
2018-04-24 Studentai domisi NDNT veikla

Šiandien NDNT viešėjo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto reabilitacijos studijų krypties ergoterapijos studentai.

Vienas iš jų studijų dalykų yra neįgaliųjų socialinė integracija, todėl NDNT jie atvyko susipažinti, kaip ir kodėl nustatoma negalia, nuo ko prasideda žmonių su negalia integracija į įprastą socialinę ir darbo aplinką.


Skaityti toliau >
2018-03-06 Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja domėjosi Tarnybos veikla ir negalios nustatymo procesu

Kovo 6 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja Aira Mačejienė.

Vizito metu Prezidentės patarėjai Tarnybos direktorius Manfredas Žymantas ir direktoriaus pavaduotojas Alvidas Garšva pristatė asmenų negalios vertinimo procesą, jį įtakojančius veiksnius, kylančias problemas ir iššūkius, bendravimo, bendradarbiavimo ir dialogo su kitomis institucijomis, siekiant tobulinti negalios nustatymo sistemą, svarbą.  Pristatytas Tarnyboje veikiantis savikontrolės ir galimų klaidų prevencijos mechanizmas, padedantis įgyvendinti vieną iš pagrindinių Tarnybos tikslų - priimti teisingus ir teisėtus sprendimus.

Prezidentės patarėja taip pat domėjosi asmenų aptarnavimo tvarka, jų aptarnavimui pritaikyta infrastruktūra, darbuotojų darbo sąlygomis. Kaip pažymėjo Tarnybos direktorius – patalpos, atsižvelgiant į keliamus reikalavimus, pilnai pritaikytos neįgalių asmenų aptarnavimui ir yra laikomos tokio tipo infrastruktūros geruoju pavyzdžiu.


Skaityti toliau >
2018-01-26 NDNT ir STT susitarė dėl konkrečių bendradarbiavimo veiksmų

NDNT deda dideles pastangas galimos korupcijos prevencijai. Aktyviai dirba Antikorupcinė komisija, vyksta mokymai, vykdomos įvairios Antikorupcinės programos priemonių plano priemones, veikia vidinės priimamų sprendimų kontrolės mechanizmas, patvirtintos NDNT darbuotojų deramą elgesį reglamentuojančias tvarkos ir taisyklės, kaip elgtis susidūrus su galima korupcinio pobūdžio veika.

NDNT stengiasi įgyvendinti visas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo numatytas priemones. NDNT direktorius M. Žymantas, kalbėdamas apie priemones galimai korupcijai užkardyti, sako: „Stengiuosi daryti įtaką įstaigos antikorupcinei aplinkai ir ugdyti nepakantumą jai. Tačiau to nepasieksi tik teisės aktų nustatytais reikalavimais, organizacinėmis ir profesinėmis normomis, juk tai labiau asmeninės moralės ir brandos reikalas. Kita vertus, aš, kaip įstaigos vadovas, neturiu teisės aktų suteiktų įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio veikų, taikyti išimtinai teisėsaugos institucijoms suteiktų kovos su korupcija priemonių ir metodų, imituoti nusikalstamos veiklos modelio“.


Skaityti toliau >
 
Naujienų archyvas
Spausdinti
Naujienų prenumerata


 
 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas
Naudojama Smartweb sistema