2017 m. kovo 25 d., šeštadienis
Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Į pradžią

NEĮgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
          prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kodas 300121001,
Švitrigailos g. 11E,
03228 Vilnius,
tel.: (8 5) 233 3320,
faks.: (8 5) 233 2469,
el. p.: info@ndnt.lt
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2011-05-01
Iš viso: 1707237
Šiandien: 604
Dabar: 248
 
Naujienos ir įvykiai
 
2017-03-23 Socialinio darbo teorija be praktikos – akla

Šį mėnesį jau antrąkart Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje (NDNT) viešėjo socialinius mokslus studijuojantys studentai. Kovo 22-ąją susipažinti su NDNT veikla buvo atvykę Lietuvos edukologijos universiteto antrakursiai. Juos lydėjo profesorė Vilija Grincevičienė, būsimiems socialiniams darbuotojams dėstanti Neįgaliųjų profesinės įtraukties kursą.

Studentus pasitikęs NDNT direktorius M. Žymantas sakė sveikinantis dėstytojų iniciatyvą studentams teoriją pademonstruoti praktika ir džiaugiąsis pačių studentų noru iš arti „pačiupinėti“ savo būsimą darbą.

NDNT darbuotojai svečiams paaiškino, kokia yra negalios nustatymo sistema, kaip atliekami jos vertinimai. Atsižvelgiant į studijų dalyką, didesnis dėmesys buvo skirtas profesinės reabilitacijos sričiai, aiškintasi, kokiais atvejais ir kaip nustatomi profesinės reabilitacijos poreikiai, kur neįgalieji gali mokytis naujos profesijos, ar ją baigusieji įsidarbina ir kaip tai keičia neįgaliojo socialinę įtrauktį. Studentai apžiūrėjo, kokios yra klientų aptarnavimo ir NDNT darbuotojų darbo sąlygos. V. Grincevičienė pasidžiaugė tokiomis neįgaliesiems draugiškomis, t. y. pritaikytomis įvairią negalią turintiems asmenims, patalpomis ir prisipažino maloniai nustebusi NDNT darbo organizavimu.


Skaityti toliau >
2017-03-21 Laiku išgirstas ir suprastas poreikis – laiku priimtas tinkamas sprendimas

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) direktorius Manfredas Žymantas antradienį žiniasklaidai pristatė, kokius pagrindinius darbus NDNT nuveikė 2016 m.

2016 m. sumažėjo pakartotinai besikreipiančiųjų į NDNT dėl negalios (darbingumo, neįgalumo lygių ir specialiųjų poreikių) nustatymo. „Neaiškinčiau to gyventojų skaičiaus mažėjimu šalyje, nepasikeitė ir vertinimo kriterijai, ir pirmą kartą besikreipiančiųjų skaičius keletą metų išlieka panašus. Tai tiesioginis rezultatas to, kad negalią pradėjome nustatyti ilgesniam galimam terminui, kai akivaizdu, kad asmens sveikatos būklė yra nekintančio pobūdžio“, – kalbėjo direktorius. Dėl to neįgaliesiems rečiau reikia kreiptis tiek į pačią NDNT, tiek į gydytojus dėl siuntimų į NDNT parengimo. Taip mažinama ir gydymo įstaigų, kurios turi ne tik parengti siuntimus, bet prie jų pridėti ir visas juose nurodytas diagnozes pagrindžiančius medicininius dokumentus, našta.  Ją mažina ir NDNT sudarytos duomenų mainų sutarys su kitomis įstaigomis el. būdu. Šiuo metu NDNT informacinė sistema gali priimti duomenis iš visų šalies gydymo įstaigų, tačiau kol kas tik keletas iš jų tai daro.

Kaip vieną pagrindinių veiklų NDNT direktorius pristatė stiprinamą priimamų sprendimų dėl negalios vidaus kontrolę – nuo sausio 1 d.  įsigaliojo nauja jos sistema. Pagal ją pagal unifikuotus kriterijus 2 kartus per metus bus patikrintas nustatytas skaičius kiekvieno iš visų 23 NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų. Tikrinamas bylas, siekiant išvengti žmogiškojo faktoriaus, automatiniu būdu atrinks informacinė sistema. M. Žymantas sakė puikiai suprantąs, kad nuo NDNT sprendimų tiesiogiai priklauso, ar socialines išmokas dėl negalios gaus tie, kuriems jos priklauso. Todėl  negalios nustatymas turi būti visur ir objektyvus ir teisingas.


Skaityti toliau >
2017-03-09 Socialinį darbą studijuojantys studentai Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje susipažino su negalios nustatymo sistema

Šiandien Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje viešėjo Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Socialinio darbo I kurso studentai, kuriuos lydėjo dėstytoja Rita Virbalienė. NDNT direktorius M. Žymantas, sutikęs studentus, pasidžiaugė, kad ugdymo įstaigos, rengiančius socialinius darbuotojus, praktiškai supažindina su įstaigų, kurios tiesiogiai dirba neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, veikla.

Studentai, mokydamiesi socialinio darbo su specialiųjų poreikių asmenimis, į NDNT atvyko susipažinti, kaip yra nustatoma asmenų negalia – darbingumo ir neįgalumo lygiai, specialieji bei profesinės reabilitacijos poreikiai, su kokiais iššūkiais susiduria neįgalieji, nuo ko prasideda jų socialinė integracija. Kaip būsimuosius socialinio darbo specialistus, juos ypač sudomino, kaip nustatomi profesinės neįgaliųjų reabilitacijos poreikiai, kaip vyksta pati reabilitacija, ar ją baigusieji įsidarbina.

Studentai pastebėjo, kad šiandien visuomenės požiūris į neįgalųjį yra pasikeitęs, jis nebelaikomas invalidu. Anot studentų, pati Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba irgi yra kitokia – moderni aplinka ir šiuolaikiškas aptarnavimas, negalios nustatymo sistema yra aiški, konkreti ir kelianti visuomenės pasitikėjimą. 


Skaityti toliau >
2017-03-01 Kokybiškas siuntimas į NDNT – tiesioginė prielaida objektyviam negalios nustatymui

Vasario 28 d. NDNT direktorius Manfredas Žymantas su direktoriaus pavaduotoju Alvidu Garšva dalyvavo konferencijoje „Geriatrijos ligų aktualijos“. M. Žymantas konferencijoje skaitė pranešimą „Kokybiškas siuntimas į NDNT – misija įmanoma. Dažniausiai pasitaikantys netikslumai“.

NDNT asmenų negalią nustato vadovaudamasi nustatytais kriterijais ir remdamasi gydančio gydytojo parengtu siuntimu į NDT, kuriame yra pateikiama visa informacija apie asmens sveikatos būklę ir organizmo funkcijų sutrikimus. Kadangi negalios nustatymo objektyvumas yra tiesiogiai susijęs su siuntime pateikta medicinine informacija, pranešime M. Žymantas didžiausią dėmesį ir skyrė siuntimų į NDNT kokybei. Atsižvelgiant į konferencijos temą, NDNT direktorius orientavosi į dažniausius vyresnio amžiaus asmenų sveikatos sutrikimus (demencija, regėjimo, širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai, cukrinis diabetas, sąnarių ligos) ir specialiųjų poreikių nustatymo aktualijas. „Siuntime kiekviena raidė, kiekvienas, net ir mažiausias skaičius gali turėti lemiamą įtaką, koks specialusis poreikis žmogui bus nustatytas, o tai lems, kokią išmoką jis gaus. Todėl siuntimas turi būti užpildytas labai tiksliai, aiškiai ir išsamiai, tik tada galima objektyviai ir optimaliausiais terminais nustatyti negalią. Kai siuntimas kokybiškas, NDNT atkrenta poreikis ir kreiptis į gydymo įstaigas dėl papildomų dokumentų ar trečio lygio paslaugas teikiančių įstaigų konsultantų išvadų“.

NDNT direktorius M. Žymantas siuntimus rengiančius gydytojus kvietė atidžiau susipažinti su darbingumo ir specialiųjų poreikių nustatymo kriterijais, kurie patvirtinti dviejų – sveikatos apsaugos bei socialinės apsaugos ir darbo –  ministrų įsakymais, taigi skirti tiek NDNT specialistams, tiek gydymo įstaigose dirbantiems gydytojams. M. Žymantas priminė, jog teisės aktai nustato, kad už pateikto siuntimo į NDNT teisingumą atsako asmenį gydantis gydytojas, o už konkrečios konsultacijos išvados teisingumą – konsultaciją suteikęs ir išvadą parengęs gydytojas specialistas. NDNT specialistas atsako už sprendimo dėl negalios teisingumą ir teisėtumą. Taigi objektyvus negalios nustatymas – tiek NDNT specialisto, tiek gydytojo atsakomybė.


Skaityti toliau >
2017-02-08 Centrinė projektų valdymo agentūra NDNT įgyvendintą projektą kaip gerąjį pavyzdį pristatė kroatų kolegoms

Vasario 7 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje (NDNT) kartu su Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) atstovais viešėjo Kroatijos finansų ir sutarčių agentūros delegacija. Svečiams buvo pristatytas NDNT įgyvendintas projektas „Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių infrastruktūros plėtra. CPVA šį projektą pristatė kaip gerąjį ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo pavyzdį.

Įgyvendinto projekto, kurio vertė 9,8 mln. Eur, naudą kasmet pajunta apie 100 tūkst. NDNT klientų – tiek asmenų per metus kreipiasi dėl negalios nustatymo. Dar prieš nepilnus dešimt metų visuose didžiuosiuose šalies miestuose esantys 24 NDNT teritoriniai skyriai negalėjo užtikrinti pakankamo aplinkos neįgaliesiems prieinamumo. Šiandien padėtis iš esmės pasikeitusi. Įgyvendinant projektą pastatyti arba atnaujinti pagal universaliojo dizaino reikalavimus visi teritoriniai skyriai. Baigiant projektą 2015 m. į tokias patalpas persikėlė ir Vilniaus teritoriniai bei administracijos skyriai. Dabar čia ir klientai, ir darbuotojai jaučiasi oriai ir patogiai. Tiek lengvesnę negalią turintis žmogus, tiek judantis vežimėliu į visas patalpas gali lengvai patekti ir laisvai juose judėti – niekur nėra slenksčių, įrengti erdvūs liftai ir laukiamieji, plačios durys. Laiptų pradžios ir pabaigos pažymėtos specialiomis linijomis, kurias prastai regintis arba neregintis žmogus eidamas gali pajusti padu, pritaikyti tualetai, kabinetų numeriai užrašyti ir Brailio raštu.

Dabar visuose teritoriniuose skyriuose sudarytos visos įmanomos sąlygos, kad kiekvienas galėtų būti kuo savarankiškesnis, laisvesnis. NDNT stengiasi būti tokia įstaiga, kurioje ne žmogus su negalia turi taikytis prie aplinkos, o aplinka prie jo.

Kroatijos finansų ir sutarčių agentūros delegacijai paklausus, ar sudėtinga buvo įgyvendinti tokį „kietąjį“ projektą, jo vadovė NDNT direktoriaus pavaduotoja Vytautė Polujanskienė atsakė: „Ne. Reikia tik tinkamai laikytis visų procedūrų ir turėti profesionalius projekto įgyvendinimo partnerius.“ 


Skaityti toliau >
2017-01-16 Negalios nustatymas – bendras Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ir gydymo įstaigų reikalas

Pastarosiomis dienomis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko susitikimai su neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis, atstovaujančiomis sutrikusio intelekto, psichikos arba judėjimo ir apsitarnavimo negalią turinčius asmenis bei jų artimuosius, atstovais. Per pasitarimą negalios nustatyme ir neįgaliųjų integracijoje dalyvaujančios institucijos – Socialinės apsaugo ir darbo bei sveikatos apsaugos ministerijos bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) su neįgaliųjų organizacijomis aptarė, kokių problemų ir klausimų kyla nustatant asmenų darbingumo lygį.

Šiuo metu galiojanti negalios nustatymo sistema yra orientuota ne tik į medicininį asmens organizmo funkcijų įvertinimą, bet ir į socialinį faktorių, t. y. asmens galimybę dirbti, gebėjimą dalyvauti kasdieniame fiziniame, socialiniame gyvenime ir kt. Neįgalieji pasitarimo metu kėlė klausimus apie socialinį faktorių įvertinančio asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyno pildymą, kokią įtaką jo atsakymai padaro bendram darbingumo lygiui. Neįgaliųjų organizacijų atstovai išsakė nuomonę, kad šiuo metu unifikuotas klausimynas turėtų būti skirtingas fizinę ir proto ar psichikos negalią turintiems asmenims. Susirinkusieji taip pat diskutavo apie asmens savarankiškumo įvertinimą pagal Barthel indeksą, kai nustatomi asmens specialieji nuolatinės pagalbos (priežiūros) arba slaugos poreikiai, ar yra galimybė jį pakeisti kita, tikslesne, asmens savarankiškumo įvertinimo metodika. NDNT direktorius M. Žymantas neįgaliesiems paaiškino, kad „kol kas kitos patvirtintos alternatyvios Barthel metodikos Lietuvoje nėra, o esamas asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas prieš keletą metų yra parengtas atsižvelgiant į Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas. Jis, žinome, nėra idealus ir kelia daug diskusijų, todėl analizuojame, kaip jį patobulinti, kad kiekvieno žmogaus socialiniai faktoriai, darantys įtaką jo darbingumo lygiui, būtų įvertinami dar individualiau ir objektyviau“.

NDNT direktorius neįgaliuosius atstovaujančias draugijas taip pat informavo apie galimybę specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį nustatyti visam laikui, kai asmens negalia yra nekintančio pobūdžio.


Skaityti toliau >
2016-12-22 Gebėjimas tinkamai bendrauti yra darbuotojo profesionalumo dalis

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT), siekdama būti profesionali ir nuolat atsinaujinanti institucija, didelį dėmesį skiria ne tik į teisėtą ir teisingą negalios nustatymą, bet ir klientų aptarnavimo kokybei.

Didžioji NDNT klientų dalis –žmonės, turintys negalią, todėl dažnai psichologiškai ar socialiai pažeidžiami. Todėl NDNT specialistai turi mokėti ir atpažinti faktorius, pagal kuriuos reikia pasirinkti tinkamo bendravimo, kartais – konflikto prevencijos ar sudėtingos situacijos suvaldymo būdą. Tokiems gebėjimams gilinti NDNT antrojoje gruodžio pusėje organizavo mokymus „Bendravimas su klientais. Sudėtingų situacijų sprendimų būdai“. Mokymuose dalyvavo 90 darbuotojų iš visų NDNT teritorinių skyrių.


Skaityti toliau >
2016-11-04 Kiekvienas turi žinoti savo kompetencijos ir atsakomybės ribas

NDNT pastaruoju metu siekia susitikti su kuo daugiau šalies gydymo įstaigų, kad aptartų, kaip turėtų būti kokybiškai parengtas siuntimas į NDNT ir prie jo pridėti medicininiai dokumentai, būtų išvengta galimų neatitikimų tarp dokumentuose pateiktos informacijos ir objektyvios asmens sveikatos būklės, o negalia būtų nustatyta per įmanomai trumpiausią laiką ir objektyviai. Tokie susitikimai tapo ypač aktualūs sveikatos bei socialinės apsaugos ir darbo ministrams šių metų vidury pasirašius įsakymą, kuriuo NDNT  direktoriui suteikta teisė kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą dėl gydytojo licencijos sustabdymo, jei bus nustatyta, kad  gydytojas NDNT pateikė neteisingus, neobjektyvius medicininius duomenis.

Pastarąją savaitę pranešimus minėtomis temomis gydytojams skaitė  NDNT direktorius Manfredas Žymantas (konferencijoje „Vidaus ligų ir sindromų diagnostikos bei gydymo taktika 2016 metais. Rudens sesija“ Vilniuje)  ir Vilniaus II teritorinio skyriaus vedėja Daiva Valadkevičienė (konferencijoje „Diagnostikos ir gydymo naujovės bendrosios praktikos gydytojo darbe“ Marijampolėje). Pranešėjai konferencijų dalyviams pristatė pagrindines negalios nustatymo nuostatas, teisinį jų reglamentavimą, tinkamai siuntimo į NDNT ir kitų medicininių dokumentų vaidmenį nustatant negalią, asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir NDNT kompetencijos ir atsakomybės ribas, prevencines priemones, kurių imasi NDNT, kad būtų išvengta galimų neobjektyvių sprendimų. „Jei siuntimas bus parengtas objektyviai, juose esantys medicininiai duomenys bus pateikti aiškiai, objektyviai ir „nepagražinti“, negaišime vieni kitų laiko susirašinėdami ir tikslindami juose pateiktus duomenis, nereikės papildomų tretinio lygio paslaugas teikiančių gydytojų konsultacijų, o žmogus gaus objektyvų, aiškų ir greitą sprendimą dėl negalios. Dauguma gydytojų siuntimus rengia sąžiningai, tačiau pasitaiko sistemingai „klystančių“, štai tokių piktnaudžiavimo atvejų netoleruosime ir pasinaudosime ministrų suteikta teise. Pabrėžiu, kad tą darysime labai atsakingai ir motyvuotai. Atitinkamai kartelę keliame ir sau“, – sakė M. Žymantas


Skaityti toliau >
2016-10-25 Specialiųjų poreikių terminai vėl bus nustatomi

Įsigaliojo Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 24 straipsnio pakeitimas, kuriuo apibrėžti specialiųjų poreikių nustatymo terminai.

Įsigaliojus šiam pakeitimui, asmenims, kuriems nuo šių metų liepos 7 d. specialiųjų poreikių terminas laikinai nebuvo nustatomas, NDNT jį per šešis mėnesius nustatys,  o po to per penkias dienas raštu informuos tiek asmenį, tiek išmokas mokančias institucijas. Termino pradžia bus skaičiuojama nuo specialiųjų poreikių nustatymo dienos.

Asmeniui dėl to į NDNT atvykti arba pateikti papildomų dokumentų nereikia.

Specialiųjų poreikių termino NDNT laikinai nenustatė atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, kuriuo pripažinta, kad Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo, kurį patvirtino socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministrai, 25 punktas neatitinka konstitucinio teisinės valstybės principo. Šiuo punktu buvo nurodoma, kokiam terminui ir kokiu atveju nustatomi specialieji poreikiai, tačiau terminų nustatymas turėjo būti įtvirtintas ne vien tvarkos apraše, bet visų pirma Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme.

Specialieji poreikiai gali būti nustatomi:

šešiems mėnesiams, kai specialieji poreikiai vertinami pirmą kartą ir prognozuojamas greitas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens savarankiškumui, per artimiausius 6 mėnesius;

vieniems metams, kai specialieji poreikiai vertinami pirmą kartą ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens savarankiškumui, per artimiausius 12 mėnesių;

dvejiems metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens savarankiškumui, per artimiausius 24 mėnesius;

šešiems metams, kai vertinamas lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ir prognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas per artimiausius 72 mėnesius;

neterminuotai, kai asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintančio pobūdžio.


Skaityti toliau >
 
Naujienų archyvas
Spausdinti
Naujienų prenumerata


 
 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas
Naudojama Smartweb sistema