2019 m. gegužės 20 d., pirmadienis
Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Į pradžią

NEĮgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
          prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kodas 300121001,
Švitrigailos g. 11E,
03228 Vilnius,
tel.: (8 5) 233 3320,
faks.: (8 5) 233 2469,
el. p.: info@ndnt.lt
NEĮGALIŲ ASMENŲ AUTOMOBILIŲ STATYMO KORTELIŲ IŠDAVIMO APRAŠYMAS

 

NEĮGALIŲ ASMENŲ AUTOMOBILIŲ STATYMO KORTELIŲ IŠDAVIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1

Administracinės paslaugos kodas

06

2

Administracinės paslaugos versija

4 versija

3

Administracinės paslaugos pavadinimas

Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelių išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

   Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė – kortelė, kuri suteikia teisę asmenims sustoti (stovėti) neįgaliesiems skirtose vietose arba vietose, kuriose jiems sustoti (stovėti) nedraudžia Kelių eismo taisyklės toje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje jie tuo metu yra.

 

   Teisę gauti kortelę turi:

  • darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas darbingumo lygis nuo 0 iki 30 procentų ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;
  • pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;
  • darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas nuo 0 iki 25 procentų darbingumo lygis ir kurie patys nevairuoja lengvųjų automobilių, ar pensijos amžiaus sukakę asmenys, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir kurie patys nevairuoja lengvųjų automobilių;
  • asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
  • pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas 30procentų darbingumo lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;
  • darbingo amžiaus ar pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems nustatyti specialieji poreikiai (specialusis nuolatinės slaugos poreikis; specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis; specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis; specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis) ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius.

 

   Neįgalių asmenų automobilių statymo korteles išduoda ir keičia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) teritoriniai skyriai.

 

   Dokumentai gali būti pateikti tiesiogiai atvykus į NDNT, atsiuntus registruotu paštu arba per pasiuntinį.

 

5.

Teisės aktai,

reguliuojantys

administracinės paslaugos teikimą

   Neįgalių asmenų automobilių kortelės išduodamos vadovaujantis Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-127 „Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

   Asmuo, norėdamas gauti kortelę, NDNT teritoriniam skyriui pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą išduoti kortelę;
  • neįgaliojo pažymėjimą (tik pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis);
  • 3x4 cm dydžio nuotrauką (spalvotą arba nespalvotą);
  • specialiojo poreikio nustatymo pažymos kopiją, jeigu kreipiasi pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam specialieji poreikiai nustatyti iki 2010m. liepos 1d.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  NDNT automatiniu būdu iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro gauna informaciją apie asmeniui suteiktą teisę vairuoti lengvąjį automobilį.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

   NDNT teritoriniai skyriai

9

Administracinės paslaugos vadovas

 

   NDNT direktoriaus pavaduotojas pagal kuruojama sritį , el.p. info@ndnt.lt,  tel. (8 5) 233 9236

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 

   Nustačius darbingumo lygį, neįgalumo lygį ar specialiuosius poreikius, kortelė išduodama per 3 darbo dienas. Kitais atvejais sprendimas dėl kortelės išdavimo priimamas per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas per 3 darbo dienos.

 

11

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

   Palauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma

   Prašymas dėl neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo

 

 

 


 

 

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ „NEĮGALIŲ ASMENŲ AUTOMOBILIŲ STATYMO KORTELĖS IŠDAVIMAS“ SEKOS SCHEMA

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-24 17:02:06
Į viršų

Spausdinti


 
 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas
Naudojama Smartweb sistema